'Je moet soms doen wat werkt'

2 juni 2017

Mounaim Abdelkhaki is sinds 1 februari manager bij DOENJA Dienstverlening. DOENJA is actief in Zuid-West, de Binnenstad en Leidsche Rijn. Mounaim heeft de eerste twee gebieden onder zijn hoede. 'Digitaal burgerschap is belangrijk voor ons. Hoe gaan wij mensen met elkaar om?'

Abdelkhaki werkte in Rotterdam en Haarlem als manager Samenlevingsopbouw en Zelfredzaamheid bij DOCK, een maatschappelijke organisatie actief in wijken. Hij was actief in de twee Haarlemse aandachtswijken Schalkwijk en Haarlem-Oost. Het jun17-mounaimUtrechtse welzijnsveld is nieuw voor hem. Wat hem de afgelopen maanden is opgevallen in het Utrechtse zijn de vele spelers die actief zijn binnen dit domein. 'Het is een dynamisch veld. Er zijn bijvoorbeeld veel digitale wijkplatforms. Het grote aanbod is een kracht, maar kan ook een risico vormen. Wat betekent dit voor de bewoners? Het overzicht kan ontbreken. Wat is interessant, wat niet?'  

DOENJA dienstverlening hecht in haar werk belang aan diverse thema's zoals armoede, veilig speelklimaat, ouderen en hun woonvoorziening, bewonersinitiatieven, polarisatie. Het digitale aspect is door haar werkzaamheden heen verweven. Als manager ziet Abdelkhaki allereerst het nut daarvan voor de inrichting van het eigen werk.'Het digitale veld is heel belangrijk. De samenleving digitaliseert snel. Mediavoorzieningen worden steeds belangrijker voor de professional om te gebruiken en om mee om te gaan. Het is een instrument om mensen te bereiken en uit te leggen wat ons werk is. Met de schaarse middelen die je hebt zijn sociale media een belangrijke manier voor exposure.'

Digitale kloof
Ook de mensen in de wijk krijgen te maken met de digitale samenleving. 'Het gebruik van social media maakt het voor de wijkbewoner makkelijker om contact te maken met ons. Ze hoeven niet langs te komen.' Aan de andere kant dreigt ook een digitale kloof, ziet hij. 'De ene wijkbewoner kan beter met de digitalisering omgaan dan de andere. Vooral bij ouderen en mensen met een migranten achtergrond is dat een knelpunt. Het is een digitale kloof die moeilijk te dichten is.' Het initiatief van Mira Media om vaders in Kanaleneiland een cursus als cybervader te laten volgen, kan daarom rekenen op waardering van Abdelkhaki. DOENJA zelf helpt wijkbewoners bijvoorbeeld bij digitale aanvragen bij een fonds als het initiatievenfonds.

'Digitaal burgerschap is belangrijk voor ons. Hoe gaan wij mensen met elkaar om? Een onderwerp als cyberpesten speelt in de wijk. Anoniem gaan sommigen verder dan normaal. De interactie mist op internet. Mensen zien niet de non-verbale reactie van de ander bij digitaal pesten bij het afvuren van hun commentaren.' Het Vreedzame Wijk-principe is een belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van DOENJA's werk vertelt Abdelkhaki. Met Vreedzaam krijgen kinderen allerlei ‘burgerschapscompetenties' aangeboden. Ze leren hoe je conflicten constructief kunt oplossen en zich verbonden te voelen met de gemeenschap. 'Het Vreedzaam-principe zou ook door moeten klinken in het digitaal burgerschap', zegt Abdelkhaki.
DOENJA besteedt via buitenschoolse-activiteiten aan mediawijsheid via speelse werkvormen. 'Ouders gaan hierbij in gesprek met kinderen. Er komt veel los. Dan blijkt dat een moeder bepaalde zaken niet wist van haar dochter. Ze had geen idee jun17-doenjawat er speelde. Het gaat om bewustwording. De digitale wereld heeft impact op het dagelijkse leven van de mensen.'
 
Polarisatie
Polarisatie is een ander belangrijk thema voor DOENJA. 'De recente aanslag in Manchester doet ook iets met de mensen in de wijk. Hoe kunnen wij een verbindende rol spelen in de wijk? Hoe kunnen wij voorkomen dat mensen elkaar in de haren vliegen? Wij moeten aanwezig zijn in de wijk en open gesprekken kunnen houden zonder het vellen van een waardeoordeel. Op deze manier kunnen wij ook vroegtijdig signaleren waar het mis kan gaan.'
Niet iedereen is even sterk om deze gesprekken goed te kunnen voeren, ziet Abdelkhaki. De debatten in media en wijk gaan over discriminatie, religie etc. Hoe reageer je dan als professional? De sociaal makelaars zijn geworteld in de wijk, hun rol is om verbindend op te treden waarbij begrip en begrijpen belangrijk zijn. 'Je moet soms doen wat werkt. Bij de een is het een grapje maken, bij de ander weglopen. Als het maar constructief en verbindend is.'

Abdelkhaki vindt dat er in debatten in (sociale) media minder aandacht voor de extremen zou moeten zijn, en meer voor de grote middenmoot. Hij is sowieso meer voorstander van dialogen dan voor debatten. 'In debatten komen vooral tegenpolen aan het woord. Je kunt meer met de middenmoot.'
De ramadan is weer begonnen. 'Er wordt nu bij DOENJA nagedacht over hoe je via Iftar-maaltijd mensen bij elkaar kunt brengen.' Verbinding in de wijk is uiteindelijk de rode draad in het werk van de sociaal makelaars van DOENJA. 'Ons doel is het ondersteunen van bewoners bij hun leven, om die te verbeteren en leuker te maken.  Natuurlijk menselijk contact is de basis van het sociale werk.'

 

« terug