Kanaleneiland is tien cybervaders rijker

23 januari 2017

dec-cybervaders

Tien vaders met een Marokkaanse achtergrond kregen afgelopen december een certificaat uitgereikt uit handen van wethouder Paulus Jansen. Zes weken lang volgden de vaders een intensieve training Cybervader. Dit is in samenwerking met DOENJA dienstverlening georganiseerd in de huiskamer voor de buurt Hart van Noord in Kanaleneiland. De vaders kwamen allemaal trouw, niemand is afgevallen. Vader Loukili: 'Kinderen zullen op een keer de digitale wereld binnenkomen. Dat is de werkelijkheid. Als opvoeder moet je ze daarop voorbereiden.'

De heer Loukili, vader en boekhouder, was een van de deelnemers aan de mediaopvoedingscursus en is zelf actief internetgebruiker. 'Ik weet waarmee mijn kinderen te maken kunnen krijgen op internet en wil ze hierbij begeleiden. Voor een spreekbeurt is het goed om daar informatie op te vinden. Maar het is niet slim om sommige sites of films te bekijken. Films die met geweren of agressie te maken hebben. Ik heb nu geleerd hoe je moet omgaan met een kind dat drie uur achter de computer of met zijn smartphone bezig is. Waarom doet het kind dat? Uit verveling, heeft het geen hobby's? Je moet dan iets anders daarvoor in de plaats stellen bijvoorbeeld samen een uur wandelen.'

Cybervader
Loukili ziet zijn taak als cybervader breder dan alleen in het gezin. 'Je wilt je kind en je gezin behoeden voor slechte dingen. Maar door deze training kun je ook andere ouders stimuleren om met hun kind te praten wanneer er problemen zijn.' Er zijn drie dingen die belangrijk zijn bij mediaopvoeding, vertelt Loukili enthousiast. Hij somt op: je moet het vertrouwen van je kind winnen, je moet open met je kind praten en je moet je kind alternatieven aanbieden. 'Je moet ook het juiste moment kiezen wanneer je met je kind over bepaalde dingen praat zoals pesten. Het is voor een kind soms moeilijk om alles te verwerken. Hij moet daarom eerst afkoelen. Hij moet leren na te denken en als vader kun je daarbij helpen. Waarom heeft iemand zo gereageerd, wat was de aanleiding?' Loukili steekt ook de hand in eigen boezem. 'We moeten onze kinderen zelf ook het goede voorbeeld geven. Als je zelf de hele tijd achter de computer zit dan is dat niet goed.'

Geen wiskunde
Omar Ben Ali heeft vijf kinderen tussen de 5-20 jaar oud en was iets minder internetwijs dan Loukili. 'Ik wilde meer weten over de digitale wereld. Kinderen zullen op een keer die wereld binnenkomen. Dat is de werkelijkheid. Als opvoeder moet je ze daarop voorbereiden. Daar ben ik mij bewust van geworden. Kinderen moeten uitkijken met het geven van privégegevens. Ze denken dat ze met een meisje praten, maar het kan ook een man van 40 jaar zijn. Je bent op social media, maar ik had eerlijk gezegd nooit stilgestaan bij de gevaren.'

Mustapha Esadik gaf als mediacoach namens Mira Media de cursus. Het was een leuke, hechte groep, zegt hij. 'De groep kwam zelf met ideeën en was proactief. We hebben gekeken naar verschillende leeftijdsfases van het kind en naar vragen als: Hoe lang mag een kind achter het tablet zitten. Wie kan mijn kind of wel niet accepteren op Facebook? De lessen waren geen eenrichtingsverkeer. Mediaopvoeding is geen wiskunde waar duidelijk is wat wel of niet goed is. We hebben ervaringen uitgewisseld. Mediaopvoeding is aan de orde van de dag.'

Olievlek
De cursus is niet alleen bedoeld om zelf kennis te vergaren, maar ook om de dec-cybervaderswethopgedane kennis over te dragen, benadrukt Esadik. El Bekay Aissaoui, sociaal makelaar bij DOENJA dienstverlening, bevestigt dit: 'De training is gestopt, maar de cursisten hebben allemaal een eigen netwerk en willen hun kennis delen met vrienden en familie.' Theo den Hertog, directeur van DOENJA Dienstverlening, stipt bij het toespreken van de vaders ook dit punt aan: 'Ik zag tien vaders die iets van hun tijd inzetten om daarna hun kennis te gaan delen met de omgeving, als een olievlek door de wijk. Ik zag trots en blijdschap in de ogen van deze vaders. Als je ziet wat er gebeurt in het Midden-Oosten of in de Verenigde Staten (op internet, red.), het lijkt alsof het steeds gekker wordt en je mag er trots op zijn dat je als ouder opstaat en zegt: ik ga er iets aan doen om de wereld mooier te maken.'

Wethouder Paulus Jansen: 'Als je investeert in je eigen kennis dan is dat beter voor het eigen functioneren en het geven van meer kansen aan je kinderen.[....] Het is goed dat wij investeren in kennis in de wijk.' Jansen hoopt op een vervolgcursus. Bij de uitreiking van het certificaat aan de vaders, zeggen alle vaders spontaan nog iets over hoe zij de cursus hebben beleeft. Vader Karim: 'Ik stond perplex toen ik de groep zag. Het gaf mij motivatie. De sfeer was erg goed.' Vader Omar: 'Wij moeten trots zijn op de huiskamer. Wij hebben altijd gezegd: de huiskamer is niet alleen een plaats om samen te komen, maar ook om kennis te vergaren. Zonder kennis kom je niet verder. [....] Ik heb al moeders gesproken die hoorden over deze cursus. Ze waren een beetje jaloers; ze willen ook deze cursus volgen.'

Laagdrempelig
Na de uitreiking licht de wethouder zijn aanwezigheid op een vrijdagavond bij deze vaders toe: 'Ik heb waardering dat deze vaders in hun vrije tijd wat proberen bij te leren. Dat is goed voor hun kinderen en familie. Je draagt uit dat je je leven lang kunt bijleren.[...] Het maakt niet uit wat je achtergrond is. Kennis van de digitale wereld is voor iedereen belangrijk anders heb je een achterstand. Zelfs voor het doorgeven van de meterstand heb je internet nodig, het aanvragen van een paspoort.[...] Je leert het kaf van het koren scheiden; dat niet alles wat je leest de waarheid is. Je moet je wapenen tegen onzin. Het is belangrijk om een beetje wereldwijs te zijn. Daar moet je in investeren. Door deel te nemen aan deze cursus straal je uit dat je vooruit wilt komen en dat je dat dichtbij huis kunt doen. De huiskamer heeft een lage drempel. Maar er zijn meer van zulke laagdrempelige plekken zoals de basisschool waar je een cursus kunt volgen.'
Vaders geven ook sociaal makelaar Aissaoui een pluim die samen met Mira Media het initiatief nam voor deze cursus. Aissaoui is al weer bezig met het organiseren van een volgende cursus voor deze vaders: een basiscomputercursus. Hopelijk in januari, zegt Aissaoui.

Foto's - Ebru Aydin / Mira Media

« terug