Leven & Leren: de durf van organisaties om over de eigen schutting heen te kijken

29 mei 2015

marikenc2

Mariken van Meer is projectleider van Leven & Leren. Op 16 juni houdt Leven & Leren een 'eindconferentie' in Utrecht. Hoewel; 'eindconferentie'? Leven & Leren is nog lang niet klaar, zegt Van Meer. De conferentie is eerder een startpunt voor verdere samenwerking. 5 vragen aan Van Meer. De samenwerking met de organisaties in de wijk in het kader van Leven & Leren en de betrokkenheid van de gemeente, is iets waar Van Meer trots op is.

1. Waarom een eindconferentie van Leven & Leren op 16 juni?
'Eigenlijk is het wel raar om een eindconferentie te houden. Want we zijn nog lang niet klaar. Maar omdat de Europese subsidie per 1 juli stopt, vonden we dit een logisch moment om wat we hebben bereikt te delen met de stad. En ook om te kijken hoe we samen verder kunnen gaan.'

2. Wat waren de uitdagingen van het project Leven & Leren?
'Het samenwerken in de keten, want dat vraagt van de organisaties een stap terug te doen om van een afstand te kunnen kijken naar de eigen organisatie en hun positie in het veld. Maar het heeft ook interne consequenties voor de organisatie. Het is een proces dat we met zijn allen in zijn gegaan. Een ieder moet zijn eigen organisatie daarin mee kunnen nemen. Maar dit proces heeft de betrokken organisaties ook veel opgeleverd. Ze hebben over hun eigen schutting durven kijken en gezien hoe anderen met hun doelgroep werken en hoe zij daarop aanvullend kunnen zijn met hun organisatie. Het gaat dan om bijvoorbeeld de wisselwerking tussen het aanbod van taal en digitaal. Het besef is er nu dat lessen alleen in taal of alleen op de computer niet werkt voor de doelgroep die daarmee problemen heeft. Taal en digitale vaardigheden zijn met elkaar verweven.'

3. Is er een kantelpunt te noemen in het project Leven & Leren?
'Een kantelpunt was het moment dat het project via motie 46 besproken werd in de Utrechtse gemeenteraad. In juni 2014 kaartten wij het tekort aan computers in de wijk aan en vroegen aandacht voor digitale vaardigheden. De raad zei toen: hier moeten wij iets mee. Ze vroeg zich af hoe de situatie op het gebied van digitalisering er uitzag in Utrecht? Dit resulteerde in Motie 46. In antwoord hierop stelde de gemeente een onderzoek in en stelde ze 100 computers ter beschikking. Bovendien heeft de gemeente Utrecht meegewerkt aan de proef met het uitgeven van Leven & Leren-passen in Overvecht en Kanaleneiland. Met de gegroeide betrokkenheid van de partners en nu ook met de gemeente kunnen we veel meer gaan bereiken voor de doelgroep en ontstaat er een gevoel van dat we het met zijn allen samen doen.'

4. Waar bent u het meest trots op?
'Ik ben trots op de huidige samenwerking met de organisaties in de stad binnen het Leven & Leren-project. Maar ook op de intentie van verschillende educatieve samenwerkingsverbanden om met elkaar toe te werken naar ÚÚn gezamenlijk programma Basisvaardigheden. Het aanbod is nu nog ondergebracht in drie verschillende projecten (Tip Top Taal, de Taalcoaches in de bieb en Leven & Leren). Het goede hiervan zou zijn dat bewoners via ÚÚn voordeur binnenkomen. En niet meer zo makkelijk de weg kwijtraken in het land van taal of computeren. Waar ik ook tevreden over ben zijn de gesprekken met dienstverlende instanties als de banken en het UWV. Dat heeft veel opgeleverd omdat zij de problematiek in de praktijk ervaren. Als je in een keten denkt, kunnen we daarvoor oplossingen bedenken. Tot slot ben ik blij dat de gemeente het belang van het project onderschrijft en dit ook samen met partijen in de stad wil aanpakken.'

5. In welke richting hoopt u dat Leven & Leren zich ontwikkelt?
'Het zou mooi zijn als we vanuit het project Leven & Leren in alle wijken zouden kunnen gaan werken om de doelgroep te ondersteunen met hun basisvaardigheden. Maar wel op zo'n manier dat het aansluit op de dagelijkse behoefte van de mensen bij onder andere hun werk, inkomen en opvoeding. Als Leven & Leren wortelen wij in de wijk. Dit alles kan echter niet zonder aansturing en co÷rdinatie. Daarom moeten wij ook zorgen dat er op het stuk van co÷rdineren een financiering komt. Het samenwerken, doorverwijzen, het overzien en opzetten van activiteiten vraagt om co÷rdinatie en een gezamenlijke visie bij betrokkenen. Dat moet georganiseerd en gefaciliteerd worden. Gebeurt dat niet, dan strijden eigen prioriteiten al snel om voorrang. En juist in die gezamenlijkheid ten behoeve van de doelgroep, de zogenaamde ketenaanpak, daar zit het succes van Leven & Leren.' 

« terug