OBS Overvecht en Trajectum College werken samen aan doorlopende ICT-leerlijn

12 juni 2019

19juni-nellekebNelleke Brouwer is directeur van basisschool OBS Overvecht. Samen met het Trajectum College is de basisschool bezig met het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor ICT-basisvaardigheden. Hiervoor is een IMPULS-subsdie aangevraagd bij de gemeente Utrecht. Het gaat om een unieke en tegelijkertijd logische samenwerking want veel leerlingen van OBS gaan naar het Trajectum College. 'De doorlopende leerlijn moet de overgang van de basisschool naar de middelbare school voor het kind makkelijker gaan maken.' 6 vragen aan de directeur.

1. Waarom is het belangrijk dat leerlingen in het primair onderwijs ICT vaardig zijn?
'Omdat je tegenwoordig niet meer zonder kunt. Hoe beter je ICT-vaardigheden zijn, hoe meer kansen je krijgt. De aandacht voor ICT-basisvaardigheden past in onze visie om kinderen vaardigheden mee te geven die nodig zijn om te kunnen participeren in de maatschappij van nu en van de toekomst.'

2. Wat ziet u op de vier scholen die onder OBS Overvecht vallen wanneer het gaat om ICT-basisvaardigheden?
'Waarmee wij worstelen is dat hoewel gezinnen mobieltjes, computers of tablets hebben, het de kinderen vaak ontbreekt aan echte vaardigheden om ermee om te gaan. Sommige kinderen krijgen dat wel mee via hun ouders, velen ook niet. Kinderen kunnen iets opzoeken, maar het inzetten voor school, voor het maken van presentaties waarmee je anderen kunt laten zien waar je mee bezig bent, dat is iets anders. Het gaat om ermee werken en verwerken. Daar liggen kansen.'

3. Waar moet je aan denken bij een doorlopende leerlijn ICT-basisvaardigheden?
'Wij willen een leerlijn maken gebaseerd op  de ICT-vaardigheden die leerlingen al hebben en welke ze nodig hebben in het voortgezet onderwijs. We willen in de doorgaande lijn het leren van ICT-vaardigheden in het PO en VO op elkaar afstemmen. Het gaat om bijvoorbeeld blind typen, werken met Powerpoint. We doen al veel op dit gebied, maar er zit geen doorgaande lijn in. We gaan nu eerst een nulmeting ontwikkelen en inventariseren de behoefte aan ICT-basisvaardigheden van de basisschool en het VMBO. We beginnen met kleine stappen en werken toe naar een zichtbare leerlijn. In de leerlijn komt ook aandacht voor het verwerken van informatie en jezelf kunnen presenteren. Onderzoek wijst uit dat een stevige basis gelegd in de jeugd het kind helpt bij zijn toekomstige ontwikkeling. Hoe zelfstandig moet een kind zijn? De Vreedzaam-methode die wij hanteren, sluit hier ook goed op aan. Deze gaan we ook toepassen op de online wereld. Hoe kun je kinderen op de digitale toekomst voorbereiden? De doorlopende leerlijn wil de overgang van de basisschool naar de middelbare school voor ze vergemakkelijken.'

4. Welke rol spelen Mira Media en andere wijkorganisaties in dit traject?
'Het maken van een doorlopende leerlijn is een ambitieus en veelomvattend plan. Leerlingen, ouders, docenten en onderwijsinstellingen als SLO zijn daarbij betrokken. Daarom is het fijn dat Mira Media ons hierbij ondersteunt bij bijvoorbeeld de keuzes van digitale programma's en de invulling van de leerlijn; bij de vraag welke bijscholing leerkrachten, leerlingen en ouders nodig hebben. Mira Media beschikt over kennis en inzicht in de bestaande netwerken daar kunnen wij gebruik van kunnen maken en mee samenwerken, zoals de Bibliotheek en andere mediawijsheid- en wijkorganisaties.
De bibliotheekvoorzieningen zijn bijvoorbeeld handig voor mensen die geen computer hebben. Ze kunnen daar kennis vergaren en vaardigheden oefenen. Het digitaal aanbod vindt zo niet alleen op school plaats, maar gaat door in de Bibliotheek of in een buitenschoolse activiteit. Het vergroot de mogelijkheden van zowel kind als ouder. Daar hebben we allemaal profijt van. Zo versterken wij elkaar. We zijn immers samen verantwoordelijk voor onze kinderen in onze wijk.'

5. Welke rol spelen docenten en ouders in dit proces?
'De docenten ervaren de noodzaak om een basisaanbod te creëren en zien ook de kansen van een doorlopende leerlijn. Docenten op Trajectum bijvoorbeeld worden geregeld geconfronteerd met een grote diversiteit aan ICT-vaardigheden bij hun leerlingen. De leerlingen kunnen geen presentatie maken of weten niet met Word om te gaan. Met een doorlopende leerlijn weet de docent wat hij kan verwachten van de leerling qua ICT-vaardigheden.
Wij willen dat zowel de school als de ouders het kind kan ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit geldt ook voor de digitale ontwikkeling. Hoe kunnen wij samen kinderen opvoeden in een digitale wereld? De betrokkenheid van de ouders is belangrijk. Die betrokkenheid bij school is er al in de vorm van bijvoorbeeld leesmoeders. Nu willen we die op het gebied van digitale vaardigheden: cyberouders. Cyberouders gaan leerlingen vanaf begeleiden en het vergroot het inzicht van de ouders in hun leefwereld. Ouders zijn al actief in de school en zijn gewend trainingen te volgend, daar ligt ook al een basis voor verdere samenwerking.'
trajectum
6. Waar liggen de uitdagingen in dit traject? En wat als de subsidieaanvraag niet wordt gehonoreerd?
'Wij hebben omvangrijke doelstellingen. De uitdaging is om dit in behapbare stukjes weg te zetten. Verder gaan de digitale ontwikkelingen snel: Hoe blijf je bij en stem je dit op elkaar af? Een ander punt is: Hoe breng je twee onderwijssystemen, die van ons en die van Trajectum, bij elkaar? Trajectum en wij zijn echter doordrongen van het besef dat een goede samenwerking ons veel kan brengen.
Het maken van een doorlopende leerlijn vraagt een investering in middelen. Dat blijft zoeken. Het plan is gebaseerd op een lopende IMPULS-subsidieaanvraag bij de gemeente Utrecht. Mocht de aanvraag niet goedgekeurd worden, dan gaan wij kritisch bekijken welke middelen ons dan ter beschikking staan. Maar wij gaan door! Want de vraag blijft: Hoe kunnen wij samen de kinderen opvoeden in een digitale wereld? Hoe kunnen wij van de verschillende leefwerelden van het kind, thuis, op school en in de wijk, en in de digitale wereld één wereld maken?'

OBS Overvecht is een excellente school. Klik hier voor een filmpje met meer informatie.

« terug