Online informatievoorziening senioren: een wereld te winnen

26 februari 2015

alleszelf0-web

Hugo van den Beld loopt al 25 jaar mee in de wereld van de ouderenzorg en heeft het beleid zien veranderen. Dat is er nu op gericht om ouderen zelfstandig te laten wonen waarbij de gemeente een grotere (zorg)verantwoordelijkheid draagt. Tegelijkertijd digitaliseren gemeenten hun diensten steeds meer. Van den Beld ziet dat er bij de online informatievoorziening van gemeente en welzijnsorganisatie voor ouderen 'nog een wereld te winnen is'.

Ouderen online

Hugo van den Beld is onafhankelijk projectmanager en initiatiefnemer van Alleszelf.nl: een platform waar zelfstandig wonende ouderen, mantelzorgers en hulpverleners hulp en inspiratie vinden over diensten en hulpmiddelen. Alleszelf.nl voorziet in een behoefte, zegt Van den Beld. 'Ik weet dat er veel diensten zijn waarvan mensen het bestaan niet weten of die ze niet kunnen vinden, laat staan dat ze er gebruik van kunnen maken. Je moet bijvoorbeeld weten dat er iets als een telefooncirkel bestaat om daar naar te kunnen zoeken.' De welzijnssector, gemeenten en vrijwilligersorganisaties hebben qua digitaal informatieaanbod nog een slag te maken, is zijn ervaring.

Van het kastje-naar-de-muursysteem
Onlangs deed Alleszelf.nl een steekproef onder internetportalen van gemeenten en welzijnsorganisaties gericht op het geven van informatie over diensten voor ouderen. Alleszelf.nl keek naar de informatie over thuiszorg, huishoudelijke hulp, personen alarmering, maaltijdservice en ouderenadvies. De conclusies: het dienstenaanbod is verre van volledig en er is vooral sprake van een 'kastje-muursysteem'. Met dit laatste bedoelt Van den Beld dat de bezoeker na vaak doorklikken uiteindelijk geen concrete hulp of informatie krijgt en vooral zelf ng verder moet zoeken. Verder blijkt uit de steekproef dat vooral het eigen aanbod de aandacht krijgt en gaan gemeenten en welzijnsaanbieders voorbij aan diensten door andere lokale of landelijke leveranciers. 'De informatie moet op een hoger niveau gebracht worden door alle relevante diensten compleet in kaart te brengen. Niet alleen de eigen en vrijwillige diensten zouden daarin opgenomen kunnen worden, maar ook de private. D oudere bestaat immers niet: iedereen heeft andere wensen, behoeftes en financile mogelijkheden. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden.'vankastndmuur

 

Professionals en techniek

Hoewel de digitalisering al geruime tijd haar intrede heeft gedaan in de samenleving, lijken gemeenten en welzijnsorganisaties achter te blijven qua effectiviteit van hun digitale dienstverlening. Het is misschien inherent aan het mensgericht werken in deze sectoren, denkt Van den Beld. 'Maar een website is feitelijk een zakelijk instrument, je brengt diensten aan de man. De site moet daarom ook klantgericht zijn en dat is ze vaak niet. Bovendien wordt gemeente noch welzijnsinstelling afgerekend op de effectiviteit van de site zoals bijvoorbeeld een boekhandel wl wordt afgerekend op zijn omzet.' Daarnaast ontbreekt het bij medewerkers in de sociale sector soms aan digitale vaardigheden, of bestaat er zelfs weerstand tegen de inzet van techniek zoals een iPad. 'Ze hebben immers gekozen voor het werken met mensen en niet met techniek. Bij jonge medewerkers ligt dat al anders.'

Juist techniek kan de zelfstandig wonende oudere echter ondersteunen. Van den Beld noemt als voorbeeld de 'medicijndispenser'. Dit is een elektronisch medicijnenkastje dat in huis wordt geplaatst. Als het tijd is om de medicijnen in te nemen, gaat een signaal af (een belletje) en brandt er een lampje ter herinnering. De oudere reageert hierop door op een OK-knop te drukken en het apparaat geeft de juiste medicijnen af. 'Dat apparaatje bestaat al een paar jaar en kan vergoed worden door de zorgverzekeraar!'

Bol.com voor ouderen
Het opzetten van een up-to-date platform dat zowel het lokale als het landelijke aanbod in kaart brengt, laat vergelijken en direct gebruiken, is een uitdaging, erkent Van den Beld. Niet alle lokale initiatieven bijvoorbeeld zijn even zichtbaar; samenwerking in de wijk is daarom noodzakelijk. Dat is iets waar hij in zijn projecten ervaring mee heeft en als sociaal ondernemer met Alleszelf.nl het goede voorbeeld in wil geven. De website wil zich in een aantal jaren ontwikkelen tot een soort Kieskeurig.nl of Bol.com op het gebied van ouderenzorg, vertelt hij. Aan de eneAlleszelf-logo kant vergelijkende overzichten van diensten en producten, aan de andere kant voorbeelden van actieve samenwerking met welzijnsorganisaties en gemeenten om op lokaal niveau het complete aanbod makkelijk en goed bij ouderen te krijgen.

KostenbesparendVan den Beld benadrukt dat goede digitale informatievoorziening kostenbesparend kan werken. 'Elke vraag minder aan het Wmo-loket omdat de oudere zijn antwoord op een goed functionerende dienstensite heeft kunnen vinden, betekent een besparing voor de gemeente. Elke oplossing die de oudere zelf vindt, hoeft de gemeente niet te regelen. Er is nog een wereld te winnen wanneer het gaat om de digitale dienstvoorlichting en de digitale toegang tot diensten en producten voor ouderen. Uiteindelijk gaat het om een win-win situatie, waarbij zowel de gemeente en welzijnssector als de oudere gebaat zijn.'

Foto - Nezaket Aydin / Mira Media

« terug