'Open internet voor onze leerlingen? Gaat dat niet te snel?'

22 maart 2018

stipvsoStip VSO, een school voor kinderen met een licht verstandelijke beperking, is met het project Mediaskills een bijzonder traject ingegaan waarbij samen met de docenten, de leerlingen en de ouders de school mediawijs wordt gemaakt. Op 8 maart kwamen circa 50 leerkrachten bijeen om te praten over de volgende stap in het proces: het openstellen van internet voor de leerlingen. 'Gaat het niet te snel?' vroeg een leerkracht zich bezorgd af.

Stip VSO is niet over een nacht ijs gegaan bij het nemen van dit besluit; het openstellen van internet voor hun leerlingen. Het is een logisch gevolg van de visie op media die in het project met leerkrachten is opgesteld. Deze visie gaat uit van de kansen die (sociale) media en internet de leerlingen bieden, waarbij de nadruk ligt op leerlingen wijs leren omgaan met media in plaats van ze af te schermen en te beschermen. Media vormen immers een verlengstuk van de leerling van nu.
Er is de afgelopen tijd gewerkt aan de voorwaarden die dit mogelijk moet maken zoals het opstellen van gedragsregels (door de leerlingen), het zorgen voor crisismanagement, de aandacht voor mediawijsheid in de lesmodules en in de keuzevakken, het werken aan een leerlijn. Ook is gedacht aan de praktische kant van het besluit: een goede Wifi-verbinding bijvoorbeeld.

Gedragsregels van leerlingen
Om de leerkrachten voor te bereiden op deze belangrijke gebeurtenis voor de school is een workshopmiddag op 8 maart georganiseerd. Dieneke van Dijken, projectcoördinator namens Mira Media bij dit project: 'De leerkrachten moeten meegenomen worden in wat deze nieuwe visie van hen vraagt en ze moeten nadenken wat ze daarvoor nodig hebben.'
De middag wordt afgetrapt door de klankbordgroep van het Mediaskills project, waarin o.a. leerkrachten zitten, die vertelt in welke fase Stip VSO zit in het Mediaskills-project. De visie wordt uit de doeken gedaan en er is aandacht voor de gedragsregels van de leerlingenraad. De leerlingen hebben regels opgesteld voor het mobiel- en internetgebruik. Zo mogen de leerlingen geen filmpjes, geluidsopnames en foto's van elkaar nemen en melden leerlingen digitaal pesten bij hun begeleider.

Spannend
De workshops geven de leerkrachten de kans om te wennen aan dit nieuw mediabeleid op school. Hetmaart18-stipgedragsregels binnenkort open stellen van het internet vinden de leerkrachten spannend. 'Een deel van de ouders sluit internet juist af voor hun kinderen. En dan gooien wij de hele boel open!', reageert een docent. 'Misschien is het een idee om een proeffase in te lassen?' oppert een docent. 'En wat als het misgaat?' Het besluit moet in ieder geval goed met de ouders gecommuniceerd worden, vinden de docenten. De workshopleiders stellen hen gerust. De invoering zal zorgvuldig gebeuren in overleg met de ouders. De komende perioden worden hiervoor ouderavonden georganiseerd.

De leerkrachten zien aanvankelijk vooral gevaren voor hun leerlingen bij het gebruik van sociale media, maar gevraagd naar de voordelen, blijken ze die toch ook te kunnen benoemen. Zo gaat het cognitieve niveau omhoog door bijvoorbeeld de autocorrectie, hebben de leerlingen buiten de school meer contact met elkaar en blijken de LVB-jongeren meer zelfredzaam online. Er zijn ook leerkrachten die blij zijn met de maatregel: 'Leerlingen wisten de filters toch wel te omzeilen’, en ‘Na 15uur komen ze alsnog in een situatie van open internet. We kunnen de leerlingen beter maar goed leren om te gaan met internet, dan het voor ze af te sluiten'.

Gedragsregels
De leerlingen hebben gedragsregels opgesteld zoals het beperkt gebruik van het mobieltje op school: alleen in de pauze en voor half 9. Van Dijken: 'Een eye opener was dat leerlingen bij het opstellen van de regels lieten merken dat ze duidelijke en zelfs strenge regels prettig vinden.' Er zijn maar drie regels negatief geformuleerd in de zin van een verbod en dat is prima zeggen de docenten: ‘Sommige dingen mogen ook gewoon niet’.  Maar wat als de leerlingen de regels overtreden? Hoe ga je daarmee om? De leerkrachten zitten op het goede spoor: het gedrag bespreken. De regels hoeven ook niet waterdicht te zijn. Van Dijken benadrukt later: 'De regels zijn van de leerlingen. Als leerkracht handhaaf je de regels wel, maar echt in samenspraak met de leerlingen en op het niveau van je klas. Het gaat om bewustwording.' Het niveau van de leerlingen binnen de klas verschilt veelal, individuele begeleiding zal vaak nodig zijn, denken de leerkrachten.

Interne communicatie
In de workshops op 8 maart is er verder aandacht voor de voorwaarden die de leerkrachten als maart18-stip8maart2noodzakelijk zien om handen en voeten aan het nieuwe beleid te geven. Ze blijken het beschikbaar zijn van voldoende devices om mee te werken en te oefenen het belangrijkste te vinden. Verder is een goed functionerende Wifi nodig en moet de interne communicatie op orde zijn. Een klassentelefoon is ook wel handig. De klankbordgroep zal de suggesties meenemen om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen.

De docenten vinden het openstellen van het internet voor hun leerlingen een uitdaging, constateert ook Van Dijken. 'Doordat het internet opengegooid wordt, beseffen de leerkrachten nu dat ze hier iets mee moeten en betrokken moeten raken bij het media- en internetgebruik van hun leerlingen. Ze vinden het spannend, maar ze beseffen ook dat ze de leerling beter op de echte wereld kunnen voorbereiden.'
Stip VSO gaat zorgvuldig te werk bij de invoering van open internet. De docenten kunnen gebruik maken van het verschillende lesmateriaal en de leerlijn dat de school de laatste tijd hiervoor heeft ontwikkeld, vertelt Van Dijken. Er is een klankbordgroep waarop docenten terug kunnen vallen met hun vragen en de komende maanden worden de leerkrachten voorbereid via workshops als 'Hoe mediawijs ben ik zelf?', 'Sociale media in de klas' of 'Cyberpesten'.
Van Dijken: 'We hebben verder een handleiding voor de docent opgesteld met een protocol voor wat je moet doen als het misgaat. De handleiding moet door het MT en de Medezeggenschapsraad goedgekeurd worden, en dan gaat het internet open.'

Laatste foto: Susanne Lolkema / Mira Media


 

 

 

« terug