Overvecht heeft digitaal burgerschap nodig

14 december 2017

17decwd-elsbreed2
Els Wegdam is voorzitter van Wijkraad Overvecht. De Wijkraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat B en W adviseert, wijkpeilingen houdt en een jaarlijkse wijkraadpleging in Overvecht houdt. 'Wij zijn de oren en ogen van de wijk.' Met het 'Versnellingsplan' krijgt het sociale domein in Overvecht sinds kort extra aandacht. Daarin is geen aandacht voor de digitale effecten op het leven van de wijkbewoners. Wegdam: 'Digitaal Burgerschap zou hierin meegenomen moeten worden. Digitaal burgerschap is de realiteit en is nodig om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Juist in Overvecht hebben de bewoners de laagste digitale vaardigheid van Utrecht.'

Digitaal burgerschap heeft alles te maken met de pijlers die in het Versnellingsplan genoemd worden: gezonde wijk, samenleven en zorg, opvoeden en opgroeien, veiligheid, vindt Els Wegdam, voorzitter van Wijkraad Overvecht. Wanneer het gaat over bijvoorbeeld veiligheid spelen onderwerpen als sexting, grooming en online extremisme. 'Ik vind dat Digitaal Burgerschap een onderwerp is dat heel hoog op de agenda van Overvecht moet komen te staan.' Vooral de wijkbewoners in Overvecht zouden daar baat bij hebben, zegt Wegdam. 'Zij hebben in vergelijking met die van andere wijken, de laagste digitale vaardigheid. Het is juist voor hen een probleem omdat ze kampen met armoede, werkloosheid en onveiligheid. Daarom is het Versnellingsplan er ook gekomen.'

Online dienstverlening
Voor deze groep is het belangrijk om zich goed te kunnen informeren, aldus Wegdam. Op welke regelingen of toeslagen kunnen zij een beroep doen? Maar de informatie en de dienstverlening, zeker van de gemeente, wordt vooral digitaal aangeboden. Naast dat niet alle bewoners digitaal vaardig zijn, blijkt de informatie lastig te vinden en de gebruikte taal moeilijk. Een paar jaar geleden heeft de Wijkraad de gemeente Utrecht hier al op gewezen. 'Mensen zijn niet voor niets arm. Ze hebben veelal een probleem waardoor ze geen werk hebben kunnen vinden. Als ze niet werken, krijgen ze de digitale kennis over bijvoorbeeld het nieuwe Windowssyssteem evenmin aangeleverd. Tegenwoordig is digitaal solliciteren gebruikelijk. Hoe gaan zij dit doen? Huisartsen gaan steeds meer digitaal werken. Dan moet je als bewoner je probleem gelijk goed kunnen verwoorden als je of mailt.'

Bewustwordingsproces
Digitaal burgerschap gaat ook om een bewustwordingsproces. Wegdam: 'Mensen moeten zich bewust zijn van het feit dat ze onvoldoende digitale kennis hebben. Ze kunnen niet afwachten totdat de computercursus naar ze toe komt. Ze moeten ernaartoe, maar dat wordt ze niet makkelijk gemaakt'. De informatie is versnipperd en niet geco÷rdineerd. 'Ook het buurtteam kent niet alle initiatieven. Dreefnieuws was een belangrijk medium voor informatie en verscheen acht keer per jaar. Dat is teruggebracht tot vier keer per jaar. Dit is jammer. Dreefnieuws wordt vooral door ouderen gelezen. Het verschil is dat de informatie in Dreefnieuws de bewoner wordt aangeboden. Op internet moet je zelf zoeken.'

Outreachende aanpak
In Overvecht is eigenlijk een outreachende aanpak nodig op alle pijlers in het Versnellingsplan, zegt Wegdam. Dit begint erkenning te krijgen bij het Wijkbureau. Het is geen gemeentelijk beleid, maar het is noodzakelijk. 'Dit hebben we ook gememoreerd in onze nota over de gezondheidssituatie in Overvecht. Ga met een infostand op de donderdagochtendmarkt staan of bij Emmaus Kringloop en vertel daar hoe je een U-pas kunt aanschaffen. Als gemeente wil je toch je doel bereiken of wil je alleen papier besparen?' De gemeente heeft sinds kort wel Werk-en-Inkomenpunten in Overvecht ge´nstalleerd en U-Centraal krijgt punten in de wijk, tekent Wegdam aan. 'Dit is belangrijk. Heel veel mensen zullen niet snel naar het stadskantoor gaan voor informatie.'
Er gaat veel mis in het communicatieproces tussen gemeente en burger, aldus Wegdam. 'Communicatie is een tweezijdig proces. Het gaat om de zender en de ontvanger. Ik heb het idee dat de gemeente vooral zendt, online. De gemeente zou meer moeten nadenken over hoe ze haar bewoners bereikt.'

Versnellingsplan
Het Versnellingsplan is dichtgetimmerd. Digitaal burgerschap kan niet als een aparte pijler opgenomen worden, zegt Wegdam. 'Dan moet het over alle pijlers opgenomen worden, net zoals het de wens is met het thema armoede. De vraag is: krijgt het dan de aandacht die het verdient? Dat moet in overleg met het Versnellingsplan duidelijk worden. Maar dat het prioriteit moet krijgen, staat als paal boven water. Digitaal burgerschap is de realiteit.  Het betekent dat je op de juiste manier gebruik kunt maken van de digitale dienstverlening en dat je je bewust bent hoe internet werkt in het intermenselijke verkeer. Het is nodig om deel te nemen aan het maatschappelijk leven en mensen vooruit te laten komen.'

 

 

 

 

 

« terug