Trajectum stelt leerdoelen Mediawijsheid op

15 december 2018

Bilal-Majdoubi-voor-de-klasDocenten van het Trajectum College zaten met de handen in het haar; de telefoon leek wel het leven van hun leerlingen overgenomen te hebben. Samen met Mira Media maakte het Trajectum College een lespakket Mediawijsheid toegespitst op hun VMBO-leerlingen. Dat niet alleen; samen met Bilal Majdoubi van Mira Media wordt het lespakket en de lesprofielen vertaald in leerdoelen en rubrics. Iets wat van belang is voor docenten als ze iets aan mediawijsheid willen doen. Hiermee profileert Trajectum zich echt als mediawijze school.

De docenten van het Trajectum College zien hun leerlingen elke dag binnenkomen met de telefoon in de hand en oordopjes in. Er zijn leerlingen die geen boeken of pen mee nemen en geen tijd hebben voor huiswerk. Ze zijn verslaafd aan hun telefoon, appen veel, binge-watchen op Netflix, hebben conflicten op sociale media, geloven nepnieuws en willen dag en nacht bereikbaar zijn. De docenten zaten hierdoor met de handen in het haar: Wat moeten we hiermee? Trajectum vroeg Mira Media om de school te helpen bij de invulling van de MTR Mediawijsheid (Mijn Traject Mediawijsheid).
Ilse Meursinge van Mira Media ging met twee docenten van het Trajectum rond de tafel zitten om gezamenlijk invulling te geven aan dit lespakket. 'Welke thema's zijn belangrijk voor deze VMBO-leerlingen? Wat zeggen de uitkomsten van onderzoeken dat belangrijk is voor deze leerlingen?' Na wekelijks overleg resulteerde dit in een lespakket van tien weken lang, 8 uur per week, voor de tweedejaars van het Trajectum College. Het pakket bevat de volgende thema's: sociale media, internet- en gameverslaving, fake news, reclamewijsheid, cyberpesten en sexting.

Leerdoelen en rubrics
Wat docenten belangrijk vinden als ze MTR Mediawijsheid geven is dat ze dit kunnen koppelen aan leerdoelen en rubrics. Trajectum besloot dat te doen. Daarvoor is aansluiting gezocht bij de schoolexameneisen van het Trajectum, neergelegd in het PTA (programma van toetsing en afsluiting), en het Mediawijsheid competentiemodel van Mediawijzer.net, vertelt Ilse.
De thema's vertalen in leerdoelen en rubrics vraagt een analytische en onderwijskundige werkwijze. De hulp van Bilal Majdoubi werd ingeroepen. Bilal is onderwijsadviseur en mediatrainer. Hij werkte voor Mira Media eerder aan het opstellen van leerdoelen in het project Mediaskills van STIP VSO.

Het curriculum verandert
Rubrics vormen een beoordelingssysteem waarmee de leerling ziet of hij zijn leerdoel al dan niet heeft behaald en op welk competentieniveau hij zit, legt Bilal uit. De leerdoelen en rubrics worden niet alleen gekoppeld aan de lessen Mediawijsheid, maar ook aan de diverse lesprofielen die elementen van mediawijsheid bevatten: dat was veel uitzoekwerk, zegt Bilal. 'Maar op papier zijn we nu klaar. De leerdoelen en de rubrics worden nu voorgelegd aan de docenten.'

Het is bijzonder dat het Trajectum College dit onderwijskundig traject aangaat. 'Meestal hebben scholen het te druk daarvoor. Maar scholen zien dat de tijden veranderen en ze willen daarop inspelen. Bovendien is het ministerie bezig met een nieuw curriculum en de thema's 21e-eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid zijn onderdelen daarin. Sommige scholen willen niet hierop wachten en anticiperen daarop door aanpassingen te doen in hun curriculum. Dat is goed, maar het kost tijd. Vooral als je het niet bij één les mediawijsheid wilt houden, maar het structureel terug wil laten komen in de opleiding en in de leerdoelen en rubrics. Dit kost tijd. Het feit dat Trajectum dit doet, zegt veel over de school. De school wil zich ook als mediawijze school profileren.'

Proeftuin Digitaal Burgerschap
Trajectum College is inderdaad gedegen met het onderwerp mediawijsheid bezig, vertelt Ilse. Na het ontwikkelen van MTR Mediawijsheid wil Trajectum samen met Mira Media verder gaan in het proces van digitale geletterdheid. Trajectum is namelijk één van de vijf proeftuinen Digitaal Burgerschap. Er is inmiddels een stuurgroep samengesteld en een enquête gehouden onder de medewerkers en leerlingen. 'Van daaruit gaan we samen aan de digitale geletterdheid van de school werken.'

« terug