Vloggen over opvoeding in Overvecht

13 oktober 2018

18oktwd-vloggen1
In de Week van de Opvoeding maakten jongeren in speeltuin Gagelsteede filmpjes over opvoeding. Voordat ze de filmpjes gingen maken, praatten de kinderen in Overvecht over wat opvoeden eigenlijk is. 'Als ik iets makkelijks vraag doen mijn ouders soms heel moeilijk, en soms als ik iets moeilijks vraag heel makkelijk! Echt raar!'

De kinderen (10-14 jaar) beginnen met een stoelendans. Iedereen zit op een stoel, maar er is een stoel te weinig. Een jongere staat in het midden en stelt een vraag en daarna moeten de kinderen van plek wisselen. De vragen lopen uiteen van 'iedereen die iets op zijn hoofd heeft gehad (moet van stoel wisselen)' tot 'iedereen die een begrafenis heeft meegemaakt'. Daarna kiezen de jongeren een filmpje om te bekijken ter introductie van het onderwerp opvoeding; de keuze valt op Ali B. Ali B. legt uit hoe hij zijn kinderen probeert op te voeden in een multiculturele samenleving: je moet jezelf zijn, adviseert hij. En zijn kinderen krijgen niet altijd merkkleding. 'Ik ben best wel streng', zegt Ali B. Daarna krijgen ze nog andere filmpjes te zien. De filmpjes geven aanleiding voor de kinderen om over hun ouders te vertellen en wat zij vinden van hun opvoeding. 'Mijn vader is lief, maar ook streng. Mijn moeder is denk ik te lief', zegt Nomaissa. Brian: 'Als ik iets fout doe, dan wordt hij boos, maar daarna is hij snel weer normaal. Mijn vader is supercool.' Adem: 'Als ik iets duurs wil dan moet ik ervoor sparen, maar als ik tekort kom, dan geven ze wat erbij.'

Echt raar!
De kinderen werken in groepjes en overleggen hoe ze het filmen gaan oppakken. Sommige kinderen hebben al eerder een workshop vloggen van Mira Media gevolgd en dat blijkt. Op hun scriptsheet schrijven ze snel op hoe ze het filmpje gaan maken, en welke vragen ze gaan stellen. De camera kent geen geheimen voor ze. Carla heeft bij Mira Media al eerder een vlogcursus gevolgd. Geroutineerd staat ze later voor de camera en vertelt ze waarover het filmpje gaat. Ook Cansu die achter de camera staat heeft al wat ervaring met het maken van filmpjes. 'Ik heb tegenlicht!' roept ze.
De drie meiden gaan buurtbewoners interviewen en hun vraag is: geeft u uw kind altijd wat hij wilt? Eerst gaan ze elkaar interviewen en filmen over deze vraag. Annissa interviewt Esma. Esma zucht: 'Als ik iets makkelijks vraag, doen mijn ouders soms heel moeilijk, en soms als ik iets moeilijks vraag heel makkelijk! Echt raar!' Mag je altijd naar het winkelcentrum met je vriendinnen en mag jezelf de sport kiezen als je op sport wilt, zijn de vervolgvragen. Annissa vraagt Carla of haar ouders haar helpen. 'Ja', antwoordt ze. 'Ze luisteren vaak naar mij en als ik een toets heb dan overhoren ze mij.'

Bij een andere groep meisjes gaat de discussie over wie mag filmen. Cansu probeert te bemiddelen. Maar de 14-jarige Clayda heeft vanwege haar leeftijd overwicht. Ook bij de jongens Brian, Adem en Redouan is er discussie over de positie van de cameraman ontstaan. Brian wil eerste cameraman zijn. Er ontstaat een discussie over wie dan de tweede cameraman wordt. Adem besluit: 'Ik ben eerste, tweede en derde cameraman'. Na dit besluit rennen ze naar buiten. Hun interviewvraag is: krijg je alles wat je wilt?

Prikkels & inspiratie
Sascha Wijnhoven is mediacoach namens Mira Media deze avond in speeltuin Gagelsteede. Ze licht de achtergrond speeltuin-de-Gagelcvan deze workshop toe. 'Media hebben twee verschillende kanten, ze bieden veel prikkels, maar ook inspiratie. Media bieden een manier om je talenten te ontwikkelen en mooie dingen vast te leggen. Ouders hebben soms wat angst en snappen niet altijd waar hun kinderen mee bezig zijn. Deze les is bedoeld om ouders en kinderen samen te brengen rond het thema opvoeden. De filmpjes geven aanknopingspunten voor gesprekjes thuis. Het valt mij op dat de jongeren heel open zijn, ze zijn nieuwsgierig en geven hun eigen mening.'

Opvoeding verandert
Fleur van IJperen co÷rdineert namens Wijk & co de activiteiten in de Week van de Opvoeding in Overvecht. De bedoeling van de activiteit van deze avond was dat ouders samen met hun kinderen zouden gaan vloggen over opvoeding. Het tijdstip (17.00-19.00) blijkt toch te onhandig voor ouders, denkt Fleur. Werk en avondeten staan in de weg. 'We wilden ouders erbij hebben omdat zij niet gewend zijn aan het gebruik van nieuwe media en het leuk is om je te verdiepen in de online leefwereld van je kind. Ik had bijvoorbeeld vroeger geen internet of smartphone. In mijn jeugd speelden media geen belangrijke rol, in de huidige opvoeding is het gebruik van media een centraal thema. Wat betekenen media voor de opvoeding? Kinderen kijken minder tv, maar kijken wel naar vlogs. Ze kunnen die zelf ook leren maken zoals hier in speeltuin Gagelsteede. Door deze activiteit zijn kinderen bezig met media-educatie en kunnen ze het doorgeven aan hun ouders. Ze vertellen hun ouders wat ze hier hebben gedaan en zo kan een gesprek ontstaan over hoe het vroeger ging. Zo leer je van elkaar en kom je dichter tot elkaar.'

Het is voor de tweede keer dat Wijk & co de Week van de Opvoeding co÷rdineert. Fleur: 'Belangrijk is dat de activiteiten voor elkaar en door elkaar worden gedaan. Buurtbewoners en buurtorganisaties komen met initiatieven zoals ouders en kinderen die samen hapjes maken en dat de kinderen dan afsluiten met: 'Bedank voor dit feestje!' In deze Week van de Opvoeding hebben we zo meer dan 30 activiteiten zoals ouder-kind yoga.' Wijk & co. vindt het belangrijk om mee te doen aan de Week van Opvoeding. 'Als sociaal makelaarsorganisatie zijn wij van verbinden en activeren en het bijeenbrengen van buurtorganisaties en buurtbewoners. Opvoeding is een belangrijk onderwerp.'

« terug