Wie gaat Windows 11 op de pc's betalen?

26 maart 2017

maart-compcursus
In vele Utrechtse buurthuizen en 'digitale bruisplekken' worden er computerlessen gegeven. Maar wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van die computers? Het buurthuis, de beheerder of de organisatie die de training geeft? Deze vragen leiden in de praktijk tot verwarring. Maar er komt een eind aan die onduidelijkheid. Digiwijs/Wij 3.0. is bezig met een plan van aanpak voor het computerbeheer in de buurthuizen in Utrecht.

De buurthuizen in Utrecht maken veelal gebruik van de 100 computers die in 2015 door de gemeente ter beschikking zijn gesteld toen ze verhuisde naar het nieuwe stadsdeelkantoor. Een mooie geste, maar de computers moesten wel allereerst up to date gebracht worden. Peter Haver van Digiwijs/Wij 3.0 nam deze taak met een aantal vrijwilligers op zich. Digiwijs biedt computercursussen aan door heel Utrecht.
Gaandeweg ontstaan er knelpunten over de aanschaf van licenties van nieuwe pc-programmas: wie moet die eigenlijk betalen? En wat als het internet het niet doet? De gemeente is veelal eigenaar van het gebouw. Moet de gemeente dan zorgen voor de installatie van een Wifi-netwerk? Of de organisatie die de training verzorgt, of de beheerder van het computerlokaal? Vooral de sociaal makelaars die de computercursussen organiseerden, kregen met deze vragen te maken. Digiwijs schreef daarop in overleg met hen en Mira Media  een plan voor de gemeente dat antwoorden zoekt op deze vragen. De gemeente onderkent het probleem en Digiwijs mag aan de slag gaan.

Leerwerktraject
Peter Haver is projectleider van Digiwijs en is nu bezig met het inventariseren van de computers die in Utrecht in gebruik zijn voor cursussen in allerlei locaties. Het gaat daarbij niet alleen om computers, maar ook om laptops en tablets over ongeveer 15 locaties verdeeld. Tot nu toe staat de teller op 150 devices.
Voor Haver is het logisch dat Digiwijs deze opdracht toegewezen kreeg van de gemeente: 'Wij hebben de kennis en vaardigheden in huis omdat wij vaak het onderhoud van de computers al doen. Anders kan er geen les worden gegeven!' Bovendien heeft Wij 3.0 met de Stadsbrug ervaring met mensen die toegeleid moeten worden naar werk of onderwijs. Digiwerkt, het ICT-bedrijf dat een onderdeel is van Digiwijs, zal met deelnemers en vrijwilligers de gemeentelijke opdracht uitvoeren. Het project is namelijk tegelijkertijd een werkervaringsproject. Een werkmeester zal de vrijwilligers met afstand tot de arbeidsmarkt, of zij die hun kennis nog wat willen bijspijkeren voordat zij zich weer op de arbeidsmarkt begeven, begeleiden.

Ad hoc
Het plan van aanpak moet ook een antwoord vinden op het mogelijke verdienmodel voor het computerbeheer. Want op een gegeven moment valt er niets meer op te knappen aan de oude computers en moeten die vervangen worden, weet Haver, en zijn de computers toe aan Windows 11. Wie gaat de nieuwe computers of de nieuwe licentie voor Windows 11 betalen? Het is een heikele vraag die in het project beantwoord zal moeten worden. 'Wij hebben de computers aan de praat gekregen en we moeten nu verder kijken. Want het beheer en het onderhoud van computers zijn zaken die continu de aandacht vragen.'

Haver is verguld met de opdracht. 'Ik ben er zeer optimistisch over. Iedereen heeft er ook baat bij dat dit goed geregeld wordt. Het is dan ook een gezamenlijk initiatief, samen met de makelaarsorganisaties.  Tot nu toe gebeurt het beheer en het onderhoud van de computers op ad hoc-basis. Met dit plan willen we een structurele oplossing vinden.'


 

 

« terug