Ouderen in de Wijk
april18-getoud april18-oidwrdam
Den Haag

Ouderen willen meer dan alleen sjoelen

Te vaak wordt over ouderen als één groep gesproken. Onderzoek onderscheidt ouderen echter in diverse groepen zoals de protestgeneratie (65- tot 75-jarigen) en de stille generatie (75-plussers). Zo blijken 75-plussers minder hoog opgeleid (vooral de vrouwen) en minder tevreden over hun gezondheid. Ze wonen vaker alleen en zijn vaker eenzaam vanwege het verlies van leeftijdgenoten. GetOud vroeg in opdracht van de KB 75-plussers naar hun beeld van de bibliotheek en organiseerde in bibliotheken in Den Haag de 'High Tea met VR'. 'Ouderen willen niet alleen sjoelen, maar ook hun hersenen gebruiken.' lees meer
Rotterdam

Kaapverdische ouderen werven via de pastoor

Sinds een paar maanden maken ook Kaapverdische Rotterdammers gebruik van het aanbod dat de bibliotheek samen met andere organisaties aanbiedt.
In Rotterdam wonen van oudsher veel Kaapverdianen. Zij werkten in de haven. Er wonen circa 20.000 Kaapverdische migranten in Rotterdam. De Kaapverdische migrant wordt veelal als de 'stille' migrant gezien: de gemeenschap gaat geruisloos haar eigen weg en is moeilijk bereikbaar. Bibliotheek-medewerker Helena Cabral wist de groep te bereiken: via de kerk. 'De oudjes zijn vaak in de maling genomen. Je geeft ons vleugels, zeggen ze'. lees meer

april18-veluwezgr1 april18-vantiggelen
Veluwezoom

Bibliotheek Veluwezoom bouwt aan community's van ouderen

Niet alleen in de vier grote steden is de bibliotheek bezig met het bereiken van ouderen. Ook in de Veluwe. De Bibliotheek Veluwezoom startte een jaar geleden het project 'Tijd voor verzilveren' waarbij de bibliotheek ouderen uitnodigde om mee te denken over cognitief actief blijven en welke rol de bibliotheek hierin zou kunnen spelen. Dit leidde tot verrassende plannen als TedTalks voor senioren en onder het mom van 'eind goed, al goed' het via workshops nadenken over je eigen begrafenis. Tijdens het proces van het ophalen van de behoefte van ouderen leerde de bibliotheek veel over community-vorming bij ouderen. 'Ouderen willen snel concreet worden'. lees meer

Betalingsverkeer

Banken hebben een bijzondere zorgplicht

Cees van Tiggelen is lid van  het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) namens de seniorenorganisaties KBO-PCOB, NVOG en NOOM. In het MOB zijn diverse aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigd zoals ouderenorganisaties, de Consumentenbond, het MKB, Detailhandel, de Betaalvereniging en de Nederlandse Vereniging van Banken. Van Tiggelen is tevens voorzitter van de werkgroep 'Toegankelijkheid en Bereikbaarheid' van het MOB waarin ook het belang van kwetsbare groepen als bepaalde groepen ouderen wordt besproken. 'Ook toekomstige kwetsbare groepen zullen niet zomaar online kunnen bankieren.' lees meer
april18-pactouderenzorg april18-bejaardeaanleuner
Utrecht

Bibliotheken sluiten zich aan bij Pact voor Ouderenzorg

Op 8 maart 2018 ondertekenden minister Hugo de Jonge (VWS) en 35 organisaties en bedrijven het Pact voor de Ouderenzorg. Het Pact roept gemeenten en lokale organisaties op samen te werken om eenzaamheid onder ouderen te verminderen en te voorkomen. Een landelijk ondersteuningsteam staat het Pact bij. Onder de ondertekenaars zijn maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en bedrijven. Ook Ouderen in de Wijk heeft zich onlangs aangesloten bij het Pact. Ton van Vlimmeren, projectleider van het G4-project OidW licht het belang hiervan toe. lees meer

Den Haag

Bibliotheek Segbroek aan de slag met big data

Hoe krijg je de oudere bewoners van Segbroek duurzaam naar de bibliotheek, en naar Ouderen in de Wijk in het bijzonder? Hoe kun je deze bewoners betrekken waardoor de informatiefunctie van de bibliotheek voor hen tot haar recht komt? Voordat je deze vragen kunt beantwoorden, is het handig om te weten waar deze ouderen eigenlijk in de wijk wonen en wie het precies zijn. Medewerkers van de bibliotheek in Segbroek kregen via data-analyses inzicht in hun doelgroep. Segbroek blijkt 'bejaarde aanleuners' te herbergen, maar ook een 'elitaire topklasse'. lees meer
april18-beterouda

OIDW_landelijk

Ouderenparticipatie

Ouderen nemen projecten de maat

BeterOud bracht onlangs 'De meetlat van de ouderen' uit: Wat vinden ouderen zelf belangrijk in hun verschillende levensfases na hun 65ste? BeterOud is een netwerk dat bestaat uit uiteenlopende partijen die zich inzetten om (kwetsbare) ouderen krachtig oud te laten worden. Een kwart van de zelfstandig wonende 65-plusser is kwetsbaar en in verzorgingshuizen gaat het om 75%. Het huidige beleid richt zich op het zo lang mogelijk zelfstandig zijn van ouderen. Daar zijn veranderingen in de langdurige zorg voor nodig op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ouderen adviseerden met 'de meetlat' over een succesvolle aanpak hierbij. Ze hebben o.a. behoefte aan een centrale ontmoetingsplek met een informatiepunt. lees meer
Conferentie

Op 26 april 2018 werkconferentie 'Leer mij de oudere kennen'

Op donderdag 26 april 2018 organiseert Ouderen in de Wijk de werkconferentie 'Leer mij de oudere kennen' in Rotterdam. De werkconferentie duurt van 09.30 tot 16.30. Daarna is er tijd voor napraten bij een borrel.
's Ochtends zijn er 5 workshops. Bijvoorbeeld 'Ouderen en en cultuurverschillen' of 'Ouderen en big data'. 's Middags kunnen nog 4 workshops gevolgd worden zoals 'Tijd voor verzilveren: een voorbeeld uit de regio', 'Gemeentelijke samenwerking door slimme koppeling gemeentelijk beleid' of 'Betrokkenheid en medezeggenschap van ouderen in de bibliotheek'. Klik hier voor het programma.
 

Ouderen in de Wijk

Disclaimer: De nieuwsbrief Ouderen in de Wijk is een uitgave van het samenwerkingsverband Ouderen in de Wijk, bestaande uit de Bibliotheek Utrecht, de Bibliotheek Amsterdam, de Bibliotheek Den Haag, de Bibliotheek Rotterdam en Mira Media. Het project Ouderen in de Wijk wordt financieel mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van het EU fonds EFMB en van het ministerie van SZW.
Is uw adres door iemand anders dan uzelf in ons bestand terecht gekomen, of wenst u om een andere reden onze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? U kunt zich hier afmelden. Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Mira Media. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.