Ouderen in de Wijk

nieuwsbrief juni 2016

juni16-noomtafel juni-voormekaar
Amsterdam

De kunst van het verleiden van (migranten)ouderen

Het bereiken van ouderen is de essentie van Ouderen in de Wijk. Maar hoe maak je contact met (migranten)ouderen en wat vraagt dat van jou als professional en vrijwilliger? Jeanny Vreeswijk-Manusiwa en Lucia Lameiro Garcia van NOOM, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, gaven op 21 juni een training in de bibliotheek in Amsterdam-Noord.
Voordat je in gesprek kunt gaan met ouderen moet je een gastvrije en 'veilige' omgeving creŽren. Hoe doe je dat? En welke rol speelt de eigen culturele achtergrond, die van de oudere en die van de eigen organisatie bij het maken van contact met de ouderen? 'Oudjes? Ik ben pas 70!' lees meer

Rotterdam

Voor Mekaar bestrijdt de eenzaamheid onder ouderen

Drie jaar geleden werd in een huis in de Rotterdamse Jan Porcellistraat het lijk gevonden van een 74-jarige vrouw dat daar al tien jaar bleek te liggen. Dat nooit meer, dacht de gemeente Rotterdam. De gemeente wilde meer grip krijgen op eenzame ouderen. Het programma Voor Mekaar ontstond. Geen vrijblijvend programma, maar een met een target: gedurende de collegeperiode (2014-2018) moet de eenzaamheid met 5% punt afgenomen zijn: van 29% tot 24%. 21 accentwijken zijn aangewezen, waaronder Feijenoord, de wijk waar ook Ouderen in de Wijk actief zal zijn. In deze wijken voelt circa 29% van de ouderen zich eenzaam.
lees meer

juni16-ouderenopbankje oidw-buurtmobiel
stand van zaken

'Het is tijd om streefcijfers vast te stellen'

Sinds de geslaagde startconferentie 14 april jl. in Utrecht, heeft het project Ouderen in de Wijk al weer nieuwe stappen gezet. De deelnemende bibliotheken in de grote vier steden hebben lokale projectplannen gemaakt, de inbedding van het project in de organisatie krijgt steeds meer gestalte, er zijn samenwerkingsverbanden ontstaan en het projectbureau, dat in handen ligt van Mira Media samen met de Bibliotheek Utrecht, is gestart met het ondersteunen van de projecteiders en de registratie. 'Het is nu tijd om streefcijfers vast te stellen', zegt Ed Klute van het projectbureau. 'Hoeveel ouderen gaat Ouderen in de Wijk dit jaar bereiken? En welk aanbod kunnen we de ouderen doen?' lees meer
 
Utrecht

De Buurt Mobiel maakt ouderen meer zelfredzaam

Als professional werken Jeroen Blokland en Moyra Haaxma al jaren in de wijk. Tijdens bijeenkomsten over ouderen merkten ze dat er elke keer drie onderwerpen naar voren kwamen waar ouderen tegenaan liepen in hun dagelijkse leven: vervoer, veiligheid en ontmoeting. Na weer een bijeenkomst met dezelfde vaststellingen, besloten ze samen de koe bij de horens vatten met de woorden: 'En nu zijn we het zat. Actie!' Blokland had in die tijd toevallig ook gezien dat kinderen voor de buitenschoolse opvang door elektrische voertuigen werden opgehaald. Een en een is twee en de elektrische Buurt Mobiel werd geboren! Een schone sociale vervoersdienst voor korte ritjes in Overvecht met chauffeurs die kunnen informeren. lees meer
oidw-tabletcuristen4-cc juni16-cbs
Den Haag

'Is er ook een cursus mindfulness?'


Zes ouderen kwamen af op 'Kennismaking met tablet' in de bibliotheek in Escamp in Den Haag. De cursus werd gegeven door vrijwilliger en oud ICT'er Ger van Roon. 'Wat in blauw staat, kun je aanklikken', legt Van Roon uit.
Na de cursus nam gastvrouw Jenneke van der Leeden de groep over om ze over Ouderen in de Wijk te vertellen en de eerste intakes te doen. Van der Leeden: 'Waar is die informatie voor nodig vragen ouderen zich af. Dat zou jezelf ook hebben als zulke vragen aan je werden gesteld. Je moet de intake daarom voorzichtig aanpakken en wat vrij laten, denk ik.' lees meer
onderzoek CBS

Ouderen gamen meer dan jongeren op hun mobieltje!

Twee opvallende cijfers uit het CBS-onderzoek 'Internet; toegang, gebruik en faciliteiten': 50% van de 75-plussers internetten en ouderen gamen meer dan jongeren. Maar constateert onderzoeker Alex van Deursen: ook op internet neemt de sociale ongelijkheid toe wat mensen die traditioneel al worden benadeeld op een nog grotere achterstand zet. Ouderen vallen onder deze groep.
Van de computergebruikers van 75 jaar of ouder had slechts 2% veel computervaardigheden. Drie op de tien hadden weinig vaardigheden en meer dan de helft had geen vaardigheden. lees meer
 

oidw-coverkbonderzoekonderzoek KB

Veel 75-plussers onbekend met bibliotheekaanbod

Nederland heeft 2,9 miljoen 65-plussers en telt ruim 1,2 miljoen mensen van 75 jaar en ouder. Als doelgroep van bibliotheken komen ouderen ook meer in de spotlights. Er blijkt echter weinig bekend te zijn over de 75-plussers en hun relatie met de bibliotheek. Reden voor de KB om onderzoek te laten doen. Het onderzoek 'Ouderen in de bibliotheek' van GetOud laat zien dat veel 75-plussers onbekend zijn met het aanbod van de bibliotheek en dat voor een derde van hen mobiliteit een beperkende factor is voor het bezoeken van een bibliotheek. lees meer


Ouderen in de Wijk

Disclaimer: De nieuwsbrief Ouderen in de Wijk is een uitgave van het samenwerkingsverband Ouderen in de Wijk, bestaande uit de Bibliotheek Utrecht, de Bibliotheek Amsterdam, de Bibliotheek Den Haag, de Bibliotheek Rotterdam en Mira Media. Het project Ouderen in de Wijk wordt financieel mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van het EU fonds EFMB en van het ministerie van SZW.
Is uw adres door iemand anders dan uzelf in ons bestand terecht gekomen, of wenst u om een andere reden onze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? U kunt zich hier afmelden. Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Mira Media. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.