Ouderen in de Wijk

nieuwsbrief

okt-chinouderen oidw-corenvrouw
Amsterdam

Mevrouw Wong (72) wil niet achterblijven

Afgelopen zes weken kwam wekelijks een groep Chinese ouderen bijeen in de bibliotheek in de Spaarndammerbuurt. Het doel: gsm- en tabletles. De activiteit is georganiseerd door Ouderen in de Wijk/de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) in samenwerking met Combiwel.
Hoe is het gelukt om deze groep moeilijk bereikbare ouderen bijelkaar te brengen? Mevrouw Wong (72): 'Ik kom naar deze cursus omdat ik niet dom wil zijn.'
lees meer
Utrecht

Het elan van 'ongezond' Utrecht-Overvecht

Vorig jaar was Overvecht in het nieuws als 'ongezondste wijk' van Nederland. Ouderen en mensen met psychische klachten blijken in deze wijk sterk vertegenwoordigd. Wijkraad Overvecht liet daarom onderzoek doen naar het 'gezondheidsbevorderend' aanbod voor deze twee groepen. Het onderzoek is op 22 september jl. in Overvecht gepresenteerd. Een bewoonster protesteert echter tegen de beeldvorming over haar wijk: 'Zo negatief deze benadering! Ik ervaar deze wijk als een heel gezonde wijk!' lees meer
okt-hoedjevan  
Rotterdam

Mevrou Karimbeg (68): 'Wie ga ik telkens vragen dan?'

Op 28 september 2016 werd in de bibliotheek in Feyenoord voor het eerst computerles aan senioren gegeven. De activiteit werd samen met Hoedje van Papier, een organisatie gericht op participatie, georganiseerd. 'We moeten alles met de computer doen van organisaties, dan zijn ze ook verplicht ons te leren hoe dat werkt', zegt cursiste Corrie Stoppelenburg (67) strijdvaardig. 'Waar is dat streepje (de cursor) gebleven?' vraagt meneer Pieterse zich ondertussen af.
lees meer

Amsterdam-Zuidoost

Migrantenouderen maken te weinig gebruik van regelingen

Amsterdam maakt deel uit van het netwerk Age friendly cities. In dat kader organiseerde de Adviesraad Diversiteit en Integratie en stichting Profor, een organisatie gericht op kwetsbare groepen in Amsterdam-Zuidoost, op 6 oktober jl. de conferentie 'Hoe maken we van Amsterdam een kleurrijke Ouderenvriendelijke stad?' Niet door opgelegd beleid van bovenaf, maar door ouderen zelf te bevragen naar hun behoeftes. En door maatwerk te leveren. Dè oudere bestaat immers niet. lees meer

okto-gonnyenmarry okt-wij3.0
Den Haag

Sieraden maken in de bibliotheek in Escamp

Marry Mertens (70) en Gonny Looyen (70) zijn twee vriendinnen die in de buurt van bibliotheek Escamp wonen. Ze kennen elkaar via de 'ontmoetingsclub'. Ze volgen voor het eerst een activiteit in de bibliotheek: de workshop 'Sieraden maken 65+'. Marry: 'Dit is ontzettend leuk. Het kost maar 2 euro en je krijgt de spullen én gratis een kopje koffie! Waarom zou je dan alleen thuis blijven zitten!' lees meer
Utrecht

'Alles komt samen door deze samenwerking met Wij 3.0.'

In Utrecht werkt Ouderen in de Wijk (OidW) samen met Wij 3.0. Shirley Ramdas van OidW: 'Wij 3.0 bereikt met hun computeraanbod de groep mensen die ook voor ons van belang zijn: 65-plussers met een smalle beurs.' Wij 3.0 heeft in de persoon van Juliana Zimmerman bovendien een empathische werver en 'intaker', die gelukkig ook voor Ouderen in de Wijk intakes doet. lees meer

okt-movisie Onderzoek

Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid?

Een ontmoetingsproject organiseren tegen eenzaamheid blijkt soms minder effectief dan het werken aan het verminderen van de negatieve gedachten bij gevoelens van eenzaamheid. Dit is de opvallende vaststelling van Movisie en experts die veelbelovende aanpakken op een rij zetten. Voor een goede interventie is allereerst het vaststellen van de oorzaak en de mate van eenzaamheid van belang. Gaat het om chronische eenzaamheid of een incidenteel gevoel van eenzaamheid? lees meer


Ouderen in de Wijk

Disclaimer: De nieuwsbrief Ouderen in de Wijk is een uitgave van het samenwerkingsverband Ouderen in de Wijk, bestaande uit de Bibliotheek Utrecht, de Bibliotheek Amsterdam, de Bibliotheek Den Haag, de Bibliotheek Rotterdam en Mira Media. Het project Ouderen in de Wijk wordt financieel mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van het EU fonds EFMB en van het ministerie van SZW.
Is uw adres door iemand anders dan uzelf in ons bestand terecht gekomen, of wenst u om een andere reden onze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? U kunt zich hier afmelden. Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Mira Media. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.