nural voorlichting stip
hindoestaanse vrouw achter de pc
uitreiking cyberouder
cyberouders Adam Noord
handen souad
souad met zoon
ipad taal leren
naima voor groep
nural voorlichting bieb
selfie workshop bieb met kinderen
nural voorlichting school adam
cybervader abbass in actie
Up Speeltuin Noordse Park

 

Mira Media zet media in als instrument voor interculturele dialoog en sociale cohesie op wijkniveau en stimuleert burgers tot actieve mediaparticipatie. Mira Media maakt zich hard voor een intercultureel medialandschap waarin ieders stem gehoord wordt en maakt brede toegang mogelijk tot de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de mogelijkheden van digitale media te kunnen benutten.

We werken samen met een groot aantal partners in het maatschappelijke veld en in de mediawereld om te komen tot integrale en duurzame programma’s. De start van de activiteiten ligt bij de behoefte die bij de doelgroep gesignaleerd wordt. Vanuit deze behoefte nemen wij het initiatief om programma’s te ontwikkelen, onderwerpen te agenderen bij grote organisaties en in de politiek en het maatschappelijke veld te adviseren. Mira Media is de schakel tussen de media en de multiculturele samenleving.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mediawijsheid Portaal 

Het Mediawijsheid Portaal is een stedelijke plek waar scholen, opvoedprofessionals, sociaal makelaars, jongerenwerkers, ouders, cyberouders en andere opvoeders terecht kunnen met hun vragen omtrent interculturele mediaopvoeding. Het is ingericht door de partners van het Platform Interculturele Mediaopvoeding (PIM), te weten Mira Media, Stichting Al Amal, Stichting Vreedzaam en de Bibliotheek Utrecht.

                                     Media_opvoeding_Logo


Verslag Themabijeenkomst Digitaal burgerschap 8 juni 2017

155 professionals uit heel Utrecht namen 8 juni deel aan de themabijeenkomst Digitaal burgerschap!

Onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp onderschreef in zijn korte slotreflectie het belang van die positiviteit en van voorbeeldgedrag. "De groeiende polariserende toon is een probleem, rolmodellen zijn belangrijk, zet iedereen op een voetstuk! Ook ouderbetrok-kenheid is belangrijk, daar moeten we echt in investeren."

UZWS

Tekeningen-collage

 

UZWS4

 

Leer het verslag hier!