souad met zoon
Programmeerles
Ipad
oidw

Mira Media is digitaal sociaal makelaar in Utrecht en werkt wijkgericht aan (interculturele) digitale geletterdheid, mediaopvoeding en digitaal burgerschap bij zowel kinderen, jongeren, ouders/verzorgers, professionals als ouderen.                         

 

CONFERENTIE

Op weg naar een Utrechtse alliantie digitale geletterdheid

Centrale Bibliotheek Neude

Dinsdag 7 juli 2020

15:00 – 17:30 uur

De conferentie kan volledig via Youtube worden terugekeken!

Over Digitale geletterdheid

Digitale technologie heeft een onmisbare plek gekregen in ons sociale leven, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Als je nu en in de toekomst als volwaardig burger wilt participeren en ook succesvol wilt zijn op de (toekomstige) arbeidsmarkt, dan zijn naast taal- en leesvaardigheid ook digitale vaardigheden een absolute voorwaarde. Kinderen moeten deze vaardigheden daarom al van jongs aan verwerven en ze zich eigen maken. Niet alleen ICT-basisvaardigheden, maar ook bewust en kritisch omgaan met digitale technologie. Hier ligt een belangrijke taak en verantwoordelijkheid voor scholen, bibliotheken, ouders en andere opvoedprofessionals.

Aanleiding conferentie

Het onderwerp digitale geletterdheid staat in Utrecht nog niet hoog op de onderwijs- en politieke agenda. Er is een beperkt aantal initiatieven in de stad zoals het Coliblite project van de Bibliotheek Utrecht en Mira Media, een aantal IMPULS projecten en het initiatief Sterk Techniek Onderwijs. Scholen en schoolbesturen zijn hier tot nu toe ad hoc en projectmatig bij betrokken. Deze initiatieven hebben nog niet geleid tot een duurzame inbedding van digitale geletterdheid in de schoolprogramma’s of tot een gemeenschappelijk gemeentelijk actieplan. De Coronacrisis ons nog eens extra attent gemaakt op het gevaar dat kinderen uit kwetsbare gezinnen al op jonge leeftijd op grote (digitale) afstand dreigen te worden gezet. Niet alleen omdat zij niet beschikken over een laptop of tablet, maar juist ook omdat de goede begeleiding van de ouders ontbreekt omdat deze ouders zelf niet (digi)taalvaardig zijn.

Programma

In deze conferentie presenteert de Bibliotheek Utrecht haar visie op Digitaal Burgerschap. Schoolleiders, leerkrachten, ouders en jongerenwerkers blikken terug op de digitaliseringsslag die tijdens Corona plaatsvond en delen samen met wijkorganisaties en de bibliotheek hun ervaringen met de introductie van digitale geletterdheid in het onderwijs en de wijk. Er is een gesprek met de wethouder van Onderwijs over haar visie op digitale geletterdheid. En we sluiten af met de ondersteuningsvraag van de scholen en een discussie over de vraag hoe in Utrecht een alliantie digitaal geletterdheid kan worden gevormd die scholen, wijken en ouders effectief kan ondersteunen bij het begeleiden van kinderen naar een succesvol digitaal burgerschap.

Waar?

De Theaterzaal in de Bibliotheek aan de Neude (beperkte capaciteit) en te volgen via een livestream.

Doelgroep:       

Schoolleiders, leerkrachten, i-coaches, interculturele mediacoaches, cyberouders, schoolbesturen, sociaal makelaars, jongerenwerkers, bibliotheekmedewerkers, beleidsmakers, gemeenteraadsleden.

Aanmelden voor de livestream en meer informatie: https://forms.gle/WMnZ2HCZT81x1zsJ9

 

CONFERENTIE

Op weg naar een alliantie digitale geletterdheid

Centrale Bibliotheek Neude

Theaterzaal

Dinsdag 7 juli 2020

15:00 – 17:30 uur

15:00             Welkom

Ton van Vlimmeren, Directeur Bibliotheek Utrecht

15:10             Visie op Digitale Geletterdheid

Suzanne Körmeling, Bibliotheek Utrecht

15.20             Wat heeft de Corona sluiting ons geleerd over digitalisering van het Onderwijs?

Leraren, ouders en specialisten aan het woord.

BLOK 1 

Marcia van Roo, schooleider KSU-Wijzer aan de Vecht

Nadoua Dahmane, ervaringen van een ouder tijdens Corona met leren op afstand) 

BLOK 2  

Denny van Beusichem, Globe College 

Daan Weertheim, Trajectum College 

Debbie Wolken, Kromme Rijn College 

BLOK 3 

René van Bemmel, Maatjesproject Academie TIEN

Hanae Haddouce, jongerenwerker stichting JOU, Hanae

15:50             Video compilatie

Utrechtse projectvoorbeelden van implementatie digitale geletterdheid in 
het schoolprogramma. Over ICT-basisvaardigheden, Informatievaardigheden, Mediawijsheid, Computational thinking en Ouderbetrokkenheid.

16:00             Ton van Vlimmeren in gesprek met wethouder Anke Klein over de effecten van                                             digitalisering en de noodzaak  van aandacht voor digitale geletterdheid

16:10             Pauze

16:40             Welke ondersteuning hebben de scholen nodig?

Interview Brede school (Carla van der Rijt), Mira Media (Ilse Meursinge), Bibliotheek (Susanne Lolkema), STO/X11 (Jeppe den Uijl).

17:05             Hoe nu verder? Samenwerking in een alliantie digitale geletterdheid?

Paneldiscussie Programmaleider Bibliotheek Utrecht, Mariken van der Meer, Begeleider IMPULS project overleg  (Keimpe de Heer), Bestuurder PCOU (Fawzia Nasrullah),  JOU (Janneke Ebben).

17:30            Einde

coliblite erasmus bieb Mira-Media gemeente-utrecht Fonds-21 Brede-school