Universiteit Utrecht start met project 'Mediawijs door media maken"

16 juli 2017

Hoe maak je migrantenjongeren mediawijs en bereid je ze voor op een toekomst in Nederland?

Het project Mediawijs door media maken (MMM) is gehonoreerd binnen de route Veerkrachtige en Zinvolle Samenlevingen van de Nationale Wetenschapsagenda. Binnen het project wordt onderzocht hoe migrantenjongeren, vluchtelingen in het bijzonder, getraind kunnen worden in informatieverwerking en media-gebruik om zich snel thuis te voelen en zich voor te bereiden op een toekomst in Nederland.

Mediawijze migrantenjongeren

In Nederland volgen migrantenjongeren kort na aankomst een 2-jarig onderwijstraject binnen internationale schakelklassen. Juist binnen deze unieke toekomst-georiënteerde institutionele context is het kritisch leren kijken naar en maken van media – in een voor hen nieuwe samenleving – belangrijk om nieuwe bruggen te kunnen slaan. Door in klassikaal verband samen te werken met medeleerlingen van uiteenlopende achtergronden, worden zij als opgroeiende individuen toegerust met belangrijke nieuwe competenties als zelfbewustzijn, weerbaarheid en taal- en sociale vaardigheden.

Vier pijlers

Hierdoor zijn ze beter in staat een veerkrachtig bestaan op te bouwen binnen steeds ongelijkere, diverse en gedigitaliseerde lokale, nationale, Europese en internationale domeinen waarin zij bewegen. De herwaardering van kritische mediawijsheid is gebaseerd op vier pijlers:

  • co-creatie met kinderen/jongeren
  • digitaal burgerschap
  • digitale identiteitsvorming
  • het kinderrechtelijk normatief kader
gw_hum_project-media-wijs-door-media-maken-2_385x257 gw_hum_project-media-wijs-door-media-maken_385x257

Leerlingen van Ithaka Internationale Schakel Klassen creëren nieuwe verhalen op basis van zelfgemaakte foto’s, januari 2017.

Trainen als mediamakers

Het project zoekt het geheim van veerkrachtige samenlevingen binnen media wijsheid en media maken. Het focust op hoe het maatschappelijk domein van het middelbaar onderwijs, en in het bijzonder internationale schakelklassen voor migrantenjongeren die nieuw in Nederland zijn, mediawijsheid kan inzetten om jongeren optimaler toe te rusten te participeren in de Nederlandse samenleving. Door jongeren met hun eigen telefoons media te laten maken en deze te vertonen creëren we een unieke participatieve basis voor scherpe discussies over beeldtaal, feit & fictie, zoekstrategieën, identiteit, privacy, ‘filter bubbles’ en ‘fake news’, ‘cyberbullying’, ‘sexting’ en man-vrouw verhoudingen, radicalisering, digitale voetafdrukken en kinderrechten.Daarmee wordt breder ingezet dan de reguliere lespakketten in informatie- en mediawijsheid, waar leerlingen weerbaar worden gemaakt door ze als consument te waarschuwen. Het project hanteert  de visie dat je jongeren weerbaarheid en veerkracht meegeeft door hen zelf ook te trainen als mediamakers.

Impact

De wetenschappelijke en maatschappelijke impact van dit 2-jarige project (september 2017-2019) is verdeeld over de verschillende mijlpalen: bevindingen zullen resulteren in internationale wetenschappelijke publicaties, een train-the-trainers toolkit beleidsadvies en een tentoonstelling met werk van leerlingen, gecureerd door leerlingen.  Het project bouwt voort op het pilot lesprogramma Informatie en mediawijsheid voor jongeren in schakelklassen, ontwikkeld in dialoog met leraren en leerlingen van Ithaka Internationale Schakelklassen. 

Het lespakket "Mediawijs door media-maken" wordt geïncorporeerd binnen het vak “Leren 2”, zoals onderwezen binnen Ithaka (Internationale Schakelklassen Utrecht). De interventie sluit goed aan op de belangrijkste doelen van Leren 2: “jezelf presenteren”, communiceren”, “plannen en organiseren”, “informatie vinden en gebruiken” en “samenwerken”. 
 

Consortium

Het consortium van het project bestaat uit:

  • Projectleiders: dr. Koen Leurs, universitair docent Departement Media- en Cultuurwetenschappen en Sanne Sprenger, MA, filmmaker & docent Departement Media- en Cultuurwetenschappen. 
  • Hemmo Bruinenberg, MA – Filmmaker & visueel antropoloog
  • Ena Omerovic, MA – Filmmaker & onderzoeksassistent
  • Rob Bekker, MA – Leraar NT2 en mentor Ithaka, Internationale Schakelklassen Utrecht en Maarssen
  • Dr. Stephanie Rap – Universitair docent, Afdeling Jeugdrecht, Universiteit Leiden
  • Ed Klute – Directeur Mira Media. Mira Media zet media in als instrument voor interculturele dialoog en sociale cohesie

 

 

 

 

 

 

 

 

« terug