'Weerbare jongeren‚ weerbare professionals'

3 juni 2017

jun17-weerbarejongerenOnderwijzers, jeugdwerkers en andere professionals kunnen vanaf 1 september een beroep doen op het 'Kennisplatform voorkomen extremisme en polarisatie’ als zij vragen hebben over extremisme, radicalisering of over toenemende sociale spanningen.

Het kabinet stelt het kennisplatform voor het sociaal domein in naar aanleiding van het advies 'Weerbare jongeren, weerbare professionals' dat speciaal rapporteur Naïma Azough op 29 mei jl. overhandigde aan onderwijsminister Jet Bussemaker en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. Extremisme en polarisatie vormen niet alleen een bedreiging voor de veiligheid van onze samenleving. Ze hebben ook een grote impact op de identiteitsontwikkeling van jongeren en kinderen. Het toerusten van de professionals die met deze groepen in de praktijk te maken krijgen, is van essentieel belang.

'Professionele eenzaamheid'
De aanslag bij het concert van Ariana Grande in Manchester is in scène gezet om moslims in een kwaad daglicht te stellen. De 3-jarige Syrische bootvluchteling Aylan is helemaal niet dood aangespoeld aan de Turkse kust, maar leeft nog. De foto is gemanipuleerd om medelijden met vluchtelingen te krijgen. Dit is wat jongerenwerkers, onderwijzers soms te horen krijgen als ze met jongeren spreken. Het leidt tot hevige discussies en polarisering. Hoe moeten ze reageren?
Azough, voormalig Tweede Kamerlid van GroenLinks, sprak met meer dan honderd leraren, beleidsmakers, jongerenwerkers en GGZ-medewerkers over polarisering en radicalisering en de praktijk. Ze merkte dat opvoedprofessionals als jongerenwerkers zich niet altijd gesteund voelen door hun werkgever bij heikele kwesties. De rapporteur spreekt over 'professionele eenzaamheid'.

Wijkagenten en weerstand
Azough pleit verder voor meer samenwerking tussen jongerenwerkers, onderwijs en justitie. Openheid en een gedeelde visie binnen organisaties is cruciaal, omdat dan azougheen kritische houding en overleg mogelijk is, stelt Azough in Nu.nl. Ze benadrukt dat het belangrijk is dat mensen die met jongeren werken, signalen van extremisme of radicalisering vroegtijdig herkennen en dan weten hoe zij het beste kunnen handelen.
Verder is meer scholing en training voor betrokkenen nodig en pleit de rapporteur voor een betere samenwerking tussen de jeugdsector en wijkagenten en justitie op een gelijkwaardig niveau. Nu is er soms weerstand om elkaar informatie te geven.
Op plekken waar het goed gaat werken onderwijsinstellingen nauw samen met jeugd- en jongerenwerkers en ondersteunt het bestuur van instellingen gesprekken over moeilijke onderwerpen die kunnen leiden tot polarisatie. 

'De preventie van sociale spanningen en radicalisering begint al in een heel vroeg stadium en lijkt daarin niet heel anders te zijn dan andere problematiek van jongeren. Toch zien we dat er binnen veel organisaties nog onvoldoende aandacht zowel hiervoor is als voor de invloed van de toenemende polarisatie in onze samenleving op jongeren en medewerkers. Vaak wordt er pas over gesproken wanneer er iets gebeurt. Dan is het eigenlijk al te laat. We moeten investeren in vredestijd', aldus Azough op Veiligheidshuizen.nl van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Andere initiatieven op dit gebied zijn het Familiesteunpunt Radicalisering, het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme en voor scholen bestaat de Stichting School en Veiligheid.

Foto - Nieuw Wij

 

« terug