Wijkbewoner Digitaal

oktober 2015

Vleuten
Nieuw project 'Digitale bruisplekken' voor senioren

oktjanbloem1-cJan Bloemkolk is kwartiermaker voor 'Buurtkamer De Schakel' in Vleuten-dorp. In het 'dorp' wonen veel ouderen die vroeger in aanmerking zouden zijn gekomen voor een indicatie voor dagopvang of -besteding. 'Sinds de invoering van de Wmo is dat moeilijker geworden. In het kader van de participatiesamenleving moeten ze meedoen naar vermogen. Maar wat doen we met kwetsbare mensen die dat amper kunnen? Zij gingen ervan uit dat zaken voor hen georganiseerd werden en nu horen ze dat ze dit zelf moeten gaan doen.'

Het plan is dat onder andere in Buurthuis de Schakel in Vleuten-dorp een 'digitale bruisplek' wordt ingericht speciaal voor senioren. Nardie Eijsberg van Welzaam is samen met Mira Media initiatiefnemer van het project Digitale bruisplekken. 'Een digitale bruisplek is een plek in buurtcentra en accommodaties waar bewoners komen en waar ze met iPad of computer digitale vaardigheden kunnen oefenen. Of waar ze andere bewoners ontmoeten die hen hierbij kunnen helpen of zich kunnen laten informeren over bijvoorbeeld mediaopvoeding. Het gaat om laagdrempelige plekken dicht bij huis.' lees meer

2marokkouderen okt-plusbus mediawijsheid2015(1)

Marokkaanse senioren ontdekken Marktplaats

Attifa (genegenheid) wil de groep ouderen in Utrecht met een islamitische achtergrond versterken met haar activiteiten. Abdelkader Tahrioui: 'Wij zagen om ons heen in Kanaleneiland de Marokkaanse gemeenschap, onze ouders ouder worden. Maar met het ouder worden, komen de gebreken. Wij merkten dat de ouderen niet zo goed wisten hiermee om te gaan.' De groep doet ook minder een beroep op algemenene voorzieningen terwijl hun oude dag wel in Nederland ligt.  lees meer

Knuffelen in de Plusbus Erop Uit

Bijna dagelijks vertrekt in Utrecht Plusbus Erop Uit met zeven senioren naar een evenement dichtbij huis of soms zelfs het buitenland. De bus is bedoeld voor 55-plussers die moeilijk ter been zijn en niet 'achter de geraniums' willen zitten, zo legt Henk van der Aar uit. De mensen kunnen zich online aanmelden, maar de meesten melden zich nog altijd telefonisch aan. 'Onze ouderen hebben meer hulp nodig op de digitale snelweg', zegt Van der Aar.
lees meer

Online respect in Week van de Mediawijsheid

De mogelijkheden van internet en sociale media zijn ongekend. Maar zorgvuldig communiceren en het beschermen van de privacy schieten er vaak bij in. In de Week van Mediawijsheid, van 20 t/m 27 november, staat het media maken op een respectvolle manier centraal in allerlei activiteiten op school en in bibliotheek. Ook de Bibliotheek Utrecht, Mira Media en de Vreedzame Wijk organiseren in deze week bijeenkomsten bijvoorbeeld over mediaopvoeding.
lees meer

interview
'De welzijnswerker is niet gewend om op de voorgrond te treden'

okt-hansversteeghHans Versteegh werkte als opbouwwerker in verschillende steden totdat hij de sociale media ontdekte als middel om zijn werk te ondersteunen. Hij zag dat wethouders, beleidsambtenaren op Twitter zaten en hoe makkelijk het was, in een klik, om vakliteratuur bij de hand te hebben. 'Ik ging mijn vak daardoor beter bijhouden.' Sinds 2011 werkt hij in zijn bedrijf Welzijn 3.0 als social media-trainer voor de welzijnssector. 'Wat moet ik er dan op zetten?' is de meest voorkomende vraag van de welzijnswerker aan Versteegh.

'De welzijnswerker werkt lang aan een project met bewoners. Het project eindigt met een afsluiting, de wethouder en familie en bezoekers komen langs. Waar is de welzijnswerker? Je vindt hem achter de bestelde fotograaf om aanwijzingen te geven. Dat is een gemiste kans voor de werker om zijn werk zichtbaar te maken en de eer te krijgen van het werk.' Hans Versteegh noemt dit als voorbeeld waarin social media het werk van de welzijnswerker zichtbaar had kunnen maken. Een foto van de welzijnswerker met de wethouder en een wijkbewoner, is zo gemaakt. Zet het op Facebook en Twitter! Zo wordt het werk zichtbaar voor de wijkbewoners, de collega's, de organisatie, de politiek, de financiers, zegt Versteegh.
lees meer

okt-asha1 wijkenco(1)

Hindostaanse ouderen gaan online

De behoefte van hindostaanse ouderen verandert langzaam, vertelt Raj Ramcharan van Asha (hoop), een hindostaanse zelforganisatie in Zuilen. Vrees voor misbruik weerhield deze groep om de digitale snelweg op te gaan. Ze ziet het als een veiligheidsrisico. Maar de voordelen van de digitale samenleving zoals skypen met Suriname of het bekijken van Bollywoodfilms via een mediabox, zorgen dat de ouderen meer open staan voor de online samenleving. En de noodzaak 'dwingt' ze min of meer. 
lees meer

A-teams actief in Overvecht en Noordoost

De sociaal makelaars van Wijk & co zetten zich in om bewonersinitiatieven te ondersteunen en de inzet van vrijwilligers te versterken. Ze hebben hun werk in twaalf 'A-teams' verdeeld. Zo is er het A-team Kinderparticipatie dat kinderen wil activeren via het ondersteunen van kinderraden. Het A-team Samen in de stad verbindt netwerken rond 55-plussers. Het team probeert de vraag naar en het aanbod voor oudere bewoners zichtbaar te maken en ontmoeting te stimuleren. lees meer

[[AGENDA]]

volg ons op Facebook  volg ons op Twitter


Wijkbewoner Digitaal

Disclaimer: Wijkbewoner Digitaal is een uitgave van Mira Media en wordt mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van Erasmus plus, Mekaar, Welzaam, PIM en Gemeente Utrecht.
Is uw adres door iemand anders dan uzelf in ons bestand terecht gekomen, of wenst u om een andere reden Wijkbewoner Digitaal niet langer te ontvangen? U kunt zich hier afmelden. Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Mira Media. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.