'Alles komt samen door deze samenwerking met Wij 3.0'

8 oktober 2016

okt-wij3.0
In Utrecht werkt Ouderen in de Wijk (OidW) samen met Wij 3.0. Shirley Ramdas van OidW: 'Wij 3.0 bereikt met hun computeraanbod de groep mensen die ook voor ons van belang zijn: 65-plussers met een smalle beurs.' Wij 3.0 heeft in de persoon van Juliana Zimmerman bovendien een empathische werver en 'intaker', die gelukkig ook voor Ouderen in de Wijk intakes doet.

Shirley Ramdas is plaatsvervangend projectco÷rdinator Ouderen in de Wijk (OidW) in Utrecht. In Utrecht loopt in het kader van OidW onder meer de activiteit 'Koffie met Hassan', een laagdrempelige aanpak voor Arabisch- en Berbersprekende ouderen in de bibliotheek in Overvecht, en is men bezig met de intake van ge´nteresseerde Hindostaanse ouderen in samenwerking met stichting Asha. Een andere belangrijke samenwerking die OidW is gestart, is die onlangs met Wij 3.0.

De samenwerking
Shirley: 'Wij 3.0 bereikt met hun computeraanbod Digiwijs de groep mensen die ook voor ons van belang zijn: 65-plussers met een smalle beurs. Wij 3.0 werkt bovendien in de wijken Overvecht en Kanaleneiland.' Dat veel 65-plussers hun weg naar Digiwijs weten te vinden, hangt samen met het laagdrempelige pc-aanbod dat start met de uitleg van het toetsenbord en de muis, denkt Shirley. 'Als deze groep 65-plussers nu bij Digiwijs binnenkomt, kunnen ze tegelijkertijd gevraagd worden of ze ge´nteresseerd zijn in Ouderen in de Wijk. Op die manier komen ze bij ons in beeld en door ze te volgen en in gesprek met ze te gaan, kunnen we inspelen op hun wensen. Als bijvoorbeeld duidelijk wordt dat een oudere toch nog vrees heeft om met computers om te gaan, kunnen we diegene een gericht aanbod doen op basis van zijn behoefte.' De samenwerking met Wij 3.0. is bovendien nuttig omdat Wij 3.0. al samenwerkt met de bibliotheek, licht Shirley verder toe. 'Alles komt door deze samenwerking met Wij 3.0 samen en die werpt al haar vruchten af.'

Doorverwijzen
Juliana Zimmerman is cursistenco÷rdinator van de computercursussen bij Wij 3.0. Twee dagen in de week werkt ze voor het project Ouderen in de Wijk. Daar doet ze samen met een gastheer/-vrouw van de bibliotheek o.a. de intake van de Hindostaanse ouderen. Juliana: 'Wij 3.0 zit in verschillende wijken en geeft computerles in verschillende locaties zoals scholen, buurthuizen. Ik probeer de ouderen, als het kan, de computerles in de bibliotheek te laten volgen. Ze hebben daar behalve computers, ook een inloopspreekuur waar ze met al hun vragen terecht kunnen. Ze krijgen daar ook de Leef- en leerpas waarmee ze via een eigen inlogcode gratis op de computers kunnen oefenen en koffie kunnen drinken.'
Bij de intake gaat Juliana met de ouderen in gesprek om erachter te komen waar hun behoeftes liggen. Hun vragen lopen uiteen, zegt Juliana. Bijvoorbeeld: Hoe vul je online formulieren in, of waar kan je een tablet- of computercursus volgen? Bij dit soort vragen kan Juliana meteen doorverwijzen naar Wij 3.0.

Een simpel gesprekje
De 65-plussers bij Wij 3.0 komen via diverse kanalen zoals de sociaal makelaars en de buurtteams bij Juliana terecht. Soms ook door slechts een simpel gesprekje met je Marokkaanse buurman, vertelt Juliana. Ze zag haar Marokkaanse buurman sleutelen aan zijn fiets en kwam met hem in gesprek. 'Van het een kwam het ander. Het ging o.a. over de moeilijkheden bij het internetbankieren. Ik nodigde hem toen uit voor een intake.' Via de buurman meldden zich nog vijf andere Marokkaanse mannen om een computercursus te volgen. Want daar bleek een vraag te liggen. Het telefoonnummer van Juliana circuleerde zelfs in de moskee vanwaar ze op een logowij3.0middag gebeld werd, en er ontstond een nieuwe groep Marokkaanse mannen die graag computerles wilde volgen.

Toch is niet voor alle Marokkaanse ouderen een computercursus een goed aanbod. Shirley: 'Er komen soms ook Marokkaanse vrouwen de bibliotheek binnen waarvan sommigen lage taalvaardigheden hebben en niet gealfabetiseerd zijn. Voor deze groep is een cursus skypen misschien eerder van belang dan een computercursus. We spreken daarom ook liever over het aanleren van digitale vaardigheden dan over computercursussen.'

Doorvragen
Hoe lukt het Juliana eigenlijk om groepen als Marokkaanse mannen ge´nteresseerd te krijgen? 'Het ligt aan het doorvragen', zegt Juliana. 'De intake is daarom belangrijk. Ouderen moeten een veilig gevoel krijgen. Je biedt ze een kopje koffie aan en spreekt wat met elkaar. Ouderen denken snel: alles is modern geworden en dat heb ik niet meer nodig. Je maakt ze onbewust bewust dat ze betrokken moeten blijven bij de samenleving. Ze moeten ervaren dat ze belangrijk zijn en erbij horen. De intake is het visitekaartje van zowel Ouderen in de Wijk als Wij 3.0.'  
 

« terug