Bibliotheek Segbroek aan de slag met big data

20 april 2018

april18-bejaardeaanleuner
Hoe krijg je de oudere bewoners van het Haagse stadsdeel Segbroek duurzaam naar de bibliotheek, en naar Ouderen in de Wijk in het bijzonder? Hoe kun je deze bewoners betrekken waardoor de informatiefunctie van de bibliotheek voor deze groep tot haar recht komt? Voordat je deze vragen kunt beantwoorden, is het handig om te weten waar deze ouderen eigenlijk in de wijk wonen en wie het precies zijn. Medewerkers van de bibliotheek in Segbroek kregen via data-analyses inzicht in hun doelgroep. Zo blijkt Segbroek 'Bejaarde aanleuners' te herbergen, maar ook de 'Elitaire topklasse'.

The Alignment House maakt gebruik van het Mosaic-model dat over databestanden van 7.6 miljoen huishoudens beschikt op het gebied van demografie, socio-economie, woning, financiën, locatie en lifestyle. Die gegevens zijn afkomstig van diverse databronnen; van het CBS tot en met de bonuskaart. Op basis hiervan kunnen, afhankelijk van de vraagstelling, diverse datacombinaties gemaakt worden waarna er specifieke gegevens uitrollen. Inwoners worden in het Mosaic-model  in 14 groepen verdeeld zoals de 'Jonge digitalen', de 'Sociale huurders', de 'Vergrijsde eenvoud' of de 'Elitaire topklasse'.

Vergrijsde eenvoud
Segbroek herbergt 28.476 huishoudens en is bijzonder omdat het de bewoners van een gemiddelde stad weerspiegelt. De wijk bestaat vooral uit mensen (14.206 ) uit de groep 'Goed Stadsleven' (49.9%). De tweede grote groep bestaat uit de 'Stedelijke Balanceerders' (15.4%).1895 bewoners behoren tot de 'Elitaire topklasse' en vormen hiermee de derde groep in Segbroek. De groep ouderen, waaronder de doelgroep van Ouderen in de Wijk (65+ en laag inkomen), is kleiner in aantal: 1365 (4.8%) mensen vooral behorend tot de 'Vergrijsde eenvoud'. 977 huishoudens in Segbroek worden geschaard onder de minder welvarende 50-plussers en ouderen.
Marinde Beek van The Alignment House wijst erop dat op basis van bijvoorbeeld leeftijduitsplitsingen je ook toekomstscenario's kunt maken: Hoe groot zal de groep toekomstige 65-plussers zijn in Segbroek? De wijkbewoner kan bovendien in de loop van tijd in een andere (sub)groep terecht komen. Iemand zat in 'Welverdiend genieten' maar komt door omstandigheden in de 'Vergrijsde eenvoud' terecht.
april18-mosaicsegbroek
Ooievaarspas
De doelgroep van OidW blijkt na gedetailleerde analyses vooral in het Valkenboskwartier en voor een deel in het Regentessekwartier te wonen. Deze wijken zijn dichtbevolkt, hebben de meeste sociale huurwoningen en er wonen relatief meer allochtonen dan in de andere wijken. In Segbroek wonen veel etniciteiten: ruim 12.000 westerse allochtonen en bijna evenveel niet-westerse allochtonen, waarvan de groep Surinamers met 4.302 de grootste groep is. Er wonen 37.177 autochtonen in Segbroek.
De meeste bibliotheekleden (50.1%) in Segbroek behoren tot de groep 'Welverdiend genieten'. De groep 'Vergrijsde eenvoud' behoort met 18.9% qua grootte wel tot de tweede groep met een bibliotheekpas (253 mensen). Er is zelfs een splitsing gemaakt naar bibliotheekleden met of zonder Ooievaarspas. De Ooievaarspas is de Haagse kortingspas voor mensen met een lager inkomen. Onder de 28.476 huishoudens zijn er 142 bibliotheekleden van 65+ met Ooievaarspas en 1370 leden zonder Ooievaarspas.

Bejaarde aanleuners
Bij verdere uitsplitsing blijkt de groep ouderen in Segbroek deels uit 'bejaarde aanleuners', 'gepensioneerde alleenstaanden' en 'Samen oud'-bewoners te bestaan. De oudere behorend tot de groep 'bejaarde aanleuners' is 75+ en alleenstaand, woont in een huurhuis, heeft veel vrije tijd, een laag inkomen en weinig opleiding genoten. Deze groep woont vaak dicht bij extra voorzieningen, kijkt graag tv en leest het blad 'Vorsten'.
De gepensioneerde alleenstaande woont veelal in een sociale huurwoning (appartement), heeft eveneens een laag inkomen en een lage opleiding, beschikt over veel vrije tijd, kijkt tv en heeft kleinkinderen. Het 'Samen oud'-type bestaat uit 65-plussers die in een rijtjeswoning (sociale huur) wonen. Ook zij hebben een laag inkomen en een lage opleiding. Ze hebben veel vrije tijd, puzzelen graag, lezen de huis-aan-huisbladen en zijn met de kleinkinderen bezig.

Welke behoeftes?
Analyses kunnen ook tot onverwachte uitkomsten leiden. Zo blijkt na de analyses dat de ligging van deapril18-segbroek bibliotheek eigenlijk niet zo gunstig ligt voor de doelgroepen. Bibliotheekmedewerkers vertellen inderdaad dat sommige bezoekers van 'ver' komen. Nu de groepen in beeld zijn gebracht komt de volgende stap: wat willen de ouderen en wat verwachten ze hierbij van de bibliotheek? Maar weten we dat niet al, vragen sommige aanwezigen zich af. Immers de ouderen van Ouderen in de Wijk krijgen een intake-formulier waar al veel informatie staat. Het is de vraag of die specifiek genoeg is, zegt Beek. Uit open vragen is het moeilijk detailinformatie te halen.

Beek zal de inschrijfformulieren analyseren op de behoeftevraag. Op de volgende bijeenkomst in Segbroek zal deze vraag centraal staan en hoe je daar achterkomt. Mensen kunnen hun wensen namelijk niet altijd goed verwoorden. Het doel van deze pilot met The Alignment House is om te komen tot gebiedsgerichte programmering die aansluit op de doelgroep. 'Met als uiteindelijke doel de activering van de ouderen zodat ze zelf meer willen ondernemen', zegt Lidy Münninghoff, projectleider.


 

« terug