OidW spreekt met Pasorganisaties over nauwere samenwerking

25 juni 2018

18junioidw-adampasOuderen in de Wijk is in gesprek met de gemeentelijke 'pasorganisaties' in Amsterdam, Utrecht en Den Haag over een nauwere samenwerking. De AOW+ - doelgroep van de 'stadspassen'  is ook de doelgroep van OidW: ouderen met een kleine beurs. 'Met deze samenwerking zouden we een potentiŽle directe lijn met de doelgroep kunnen krijgen. Het is bovendien een kans voor beide partijen: pasorganisaties en OidW', zegt Ed Klute van het programmabureau Ouderen in de Wijk.

In de vier grote steden hebben ruim 50.000 AOW+-ouderen met een laag inkomen de beschikking over een 'stadspas'. Met deze pas kunnen ouderen onder meer met korting deelnemen aan diverse activiteiten in hun stad. Door de stadspassen voor AOW-plussers te verbinden met het project Ouderen in de Wijk krijgen deze ouderen een jaar een gratis bibliotheekabonnement en kunnen ze gebruik maken van het OidW-aanbod. De bibliotheekvestigingen zouden - als onderdeel van OidW - als informatie- en doorverwijsfunctie voor de stadspassen kunnen fungeren. Op deze manier kan de doelgroep beter bereikt worden. 'In Amsterdam, Utrecht en Den Haag is dit voorstel tot samenwerking door de pasorganisatie positief ontvangen', vertelt Ed Klute. 'In Rotterdam wordt gezocht naar een soortgelijke vorm van samenwerking met het "AOW-tegoed" van de gemeente Rotterdam'.

Door deze samenwerking kan OidW, samen met ouderen, ook "witte vlekken" in het huidige pasaanbod opsporen waardoor het pasaanbod nog beter kan aansluiten bij de wensen van de ouderen.
Er wordt naar gestreefd om uiterlijk in september in alle vier steden tot definitieve afspraken te komen.
  

 

« terug