Over Mira Media

Uit onvrede met het gebrek aan aandacht voor etnisch culturele diversiteit in de media richtten zeven landelijke minderhedenorganisaties in 1986 STOA (Stichting Omroep en Allochtonen) op. Met de krachtenbundeling wilden de organisaties een einde maken aan het gebrekkige aanbod van programmaís voor en door etnische minderheden op de Nederlandse publieke en commerciŽle radio en televisie.

Sinds 2001 werken we onder de naam Mira Media. Mira betekent in verschillende talen kijken, spiegel en weerspiegeling. De naam staat voor het streven van de organisatie: er voor zorgen dat de media in Nederland een goede afspiegeling vormen van de samenleving.

Om dat te bereiken ontwikkelt Mira Media projecten die:

  • media benutten als instrument voor interculturele dialoog en sociale cohesie; met name op wijkniveau. 
  • burgers stimuleren tot active mediaparticipatie; onder meer door het aanbieden van mediatrainingen en het ondersteunen van nieuwe media-initiatieven die zijn gericht op diversiteit. 

Mira Media is daarmee de schakel tussen media en samenleving.

stoa klein

bg_body

logo_miramedia