Projectontwikkeling

Mira Media ontwikkelt jaarlijks een groot aantal projecten op het snijvlak van media en minderheden: het betreft nieuwe vormen van dienstverlening aan mediaprofessionals en (media) onderzoek, maar ook projecten waarbij de media worden ingezet als middel om de integratie van migranten in Nederland en de sociale cohesie te bevorderen.

Mira Media doet dat niet alleen voor de eigen organisatie, maar regelmatig ook in opdracht of op verzoek van anderen. Vrijwel alle nieuwe projecten van Mira Media zijn samenwerkingsprojecten; gebruik maken en versterken van elkaars competenties zijn daarbij het uitgangspunt. Recente samenwerkingspartners zijn onder meer expertisecentra, regionale steunfunctie-organisaties, scholen voor de journalistiek, de partners in het Landelijk Overleg Minderheden, regionale en landelijke omroepen, educatieve omroepen zoals ETV.nl, (deel)gemeentes en Regionale Opleidingen Centra.

Organisaties die samen met Mira Media activiteiten of projecten willen ontwikkelen, dan wel Mira Media willen inschakelen bij het opzetten van een project, kunnen contact opnemen met de directeur, de heer Ed Klute (030-2302240).