Internationaal - COLIBLITE

Het COLIBLITE project loopt van september 2017 tot september 2020. In het project zijn scholen in het primair- en voortgezet onderwijs, bibliotheken, jongeren organisaties, wijkinstellingen, ouders, kinderen en jongeren in multiculturele wijken in Utrecht, Londen, Bologna, Modena en Boekarest betrokken, specifiek gericht op migranten en laagopgeleide (MLF) doelgroep. COLIBLITE is gericht op de leeftijdsgroepen 6-12 en 12-16. COLIBLITE is gebaseerd op de behoefte van leerkrachten, bibliothecarissen en MLF ouders aan een wijkaanpak om (MLF) kinderen en jongeren digitale basisvaardigheden en digitaal burgerschap aan te leren. COLIBLITE bevordert de verwerving van digitale-, interculturele- en burgerschapsvaardigheden en competenties van leerkrachten, bibliothecarissen, jeugdwerkers en hun instellingen om hen te voorzien van de nodige vaardigheden om (MLF) kinderen en jongeren de essentiële vaardigheden aan te leren. Er wordt aandacht besteed aan het verticale perspectief op de ontwikkeling van digitale competenties van (MLF) kinderen en jongeren. Gedurende het project worden verschillende programma’s ontwikkeld welke bijdragen aan het effectief gebruik van ICT door jeugdigen in het onderwijs. Daarnaast leren leerkrachten, bibliothecarissen en jeugdwerkers hoe zij kunnen samenwerken en wordt er aandacht besteed aan het verspreiden van de programma’s naar andere wijken en steden. 

De samenwerkingspartners in Utrecht voor het COLIBLITE project zijn Bibliotheek Utrecht, Me'kaar en Mira Media. 

erasmus-logo* The COLIBLITE project is funded by the European Commission.