Hoe gekleurd wil je het hebben?

Over interculturele communicatie en culturele diversiteit in Utrechtse culturele instellingen

Al jaren valt op dat de samenstelling van het publiek bij (toneel)voorstellingen van de culturele podia voornamelijk ‘wit’ is, waarmee bedoeld wordt dat het publiek uit autochtone Nederlanders bestaat. Dit wringt, want de samenleving toont een ander beeld, de bevolkingssamenstelling, met name in de Nederlandse steden, is veel diverser dan het gemiddelde theaterpubliek. Intercultureel theater en andere interculturele kunstvormen, hebben het vermogen om verbindend te werken, het publiek kan zich identificeren met succesvolle artiesten uit ‘eigen’ omgeving en gemeenschappelijke waarden herkennen.

Met deze scriptie wordt inzicht gegeven in de factoren die bepalend zijn bij het cultuurbereik van de Utrechtse podia. Er wordt onderzocht hoe de communicatie en programmering van de gemeentelijke culturele podia in Utrecht kunnen zorgen voor een toename van publiek van verschillende etnische afkomst.

Het ‘Utrechtse model’ biedt volop kansen voor een betere afstemming van publieksbereik, er is veel samenwerking tussen de culturele instellingen en kennis over diversiteit en netwerken is aanwezig en kan gedeeld worden. Het probleem zit voor een deel in de samenstelling van het aanbod, maar langzamerhand weten de podia producenten te vinden die met een aansprekende programmering komen. De besturen van culturele instellingen en de samenstelling van adviesorganen blijken nog te weinig een afspiegeling te zijn van de samenstelling van de bevolking en dienen een andere uitstraling te krijgen. Het stimuleringsbudget voor diversiteit binnen de culturele sector levert nog te weinig resultaat en blijft veelal projectmatig van aard.

De belangrijkste verandering voor culturele instellingen komt neer op een investering in het hart van de organisatie. Deze maatregelen houden veranderingen in op communicatie- en organisatorisch niveau, die uitgaan van een integraal verankerd beleid gericht op diversiteit. Communicatie met publieksgroepen kan verbeterd worden, door zich bewust te zijn van uitsluitingsmechanismen en een etnocentrische benadering.

Mira K. Veenman
Communicatiemanagement
Hogeschool Utrecht
Scriptiebegeleider: Marja Kusters
Augustus 2008

Diversiteit cultuur Utrecht.doc
[322 KB]
Download hier de scriptie 'Hoe gekleurd wil je het hebben?. Over interculturele communicatie en culturele diversiteit in Utrechtse culturele instellingen'

« terug