Brede School Ondiep wordt mediawijs

31 maart 2017

maart-elsemiekElsemiek Homminga is sociaal makelaar bij netwerkorganisatie Me’kaar Utrecht. Elsemiek is actief in o.a. De Brede School Ondiep. Ze ontdekte dat al de inschrijvingen van cursisten op de Brede School Ondiep nog met pen en papier gebeurden terwijl een groot deel van het werk wel al online verliep. 'Dit kan anders qua efficiëntie' dacht Elsemiek en ging aan de slag. Het ene leidde tot het andere: het Nationaal Media Paspoort.

Elsemiek Homminga zet zich als sociaal makelaar in voor talentontwikkeling in Ondiep. Ze probeert thema’s terug te laten komen in de naschoolse (media)lessen zodat er een samenhangend aanbod ontstaat op de brede scholen. Een digitale administratie is niet alleen voor de scholen handig, maar ook voor de ouders, dacht de sociaal makelaar. 'Ik ben toen gaan overleggen met de scholen en ze vonden het al snel een goed plan.' Maar, zegt Elsemiek, je moet wel waken dat je alle ouders meekrijgt en bereikt in dit digitaal proces. 'Want niet alle ouders zijn digivaardig'. Samen met Brede School Ondiep organiseerde Elsemiek een 'inloop' waar ouders geholpen werden met de inschrijving. 'De ouders ontvingen elke keer ondersteuning bij de digitale inschrijving. Inmiddels merken wij dat de online werkwijze erin zit.'

Doorlopende leerlijn
Elsemiek zette zich met collega Carla van Rijt van Me'kaar vervolgens in voor de introductie van het Nationaal Media Paspoort: een laagdrempelige methodiek om scholieren in de basisschool mediawijs te maken. 'Wij merkten in gesprekken met directies dat niet alle scholen actief waren met educatie rondom media. Wel hadden zij de behoefte om met dit thema aan de slag te gaan, dus besloten zij dit gezamenlijk op te pakken.'
Het Nationaal Media Paspoort biedt een doorgaande leerlijn om iets met mediawijsheid te doen. Het paspoort omvat zeven lessen over zeven thema’s die elk jaar terugkomen. De zeven lessen per schooljaar duren tussen de twintig (groep 1 en 2), dertig (groep 3 en 4) en veertig (groep 5 en 6) minuten per les en zijn afgestemd op de leeftijd, de belevingswereld en het leervermogen van de leerlingen. De onderwijzer kan zelf bepalen of hij de lessen binnen een korte periode organiseert of verspreidt over een langere periode. Thema’s zijn o.m. de invloed van de media, online gedrag en privacy.

Media empowerment
‘Je wilt de leerkrachten en leerlingen laten zien dat media niet alleen eng zijn, maar dat je er ook iets mee kunt. Het Nationaal Media Paspoort gaat om de mogelijkheden van media en om "media empowerment". Het draait niet alleen om digivaardigheid, maar ook om het gevoelsaspect. Wat doen media met jouw gevoel? Mindfulness, een meditatief moment is bijvoorbeeld in een les verwerkt. Wij wilden dat leerkrachten het Nationaal Media Paspoort integreerden in hun werkwijze.'
Elsemiek deed opnieuw een voorstel aan de schooldirecties van Brede School Ondiep en met succes. De Rietendakschool, de Boemerang en Jules Verne zagen het belang in van mediawijsheid en deden mee aan de introductie. Ook werd er een  bijeenkomst met ouders georganiseerd. 'Wij zagen dat ouders met elkaar in gesprek raakten. Wat doe je wel of niet? Hun behoefte lag vooral in het uitwisselen van ervaringen. Een ouder heeft toen contact met mij opgenomen. En samen met haar is een traject op maat ontwikkeld op basis van het Nationaal Media Paspoort.'

Maatwerk en urgentie
'De scholen merkten dat je niet om mediawijsheid kunt. Ze beseffen dat media een belangrijk deel van de samenleving uitmaken.' De leerkrachten volgden een studiemiddag, kregen de lessen mee en daarna is per school gekeken welke groepen hiermee aan de slag konden. Het Nationaal Media Paspoort is nog niet op al de drie scholen volledig ingevoerd. Het is maatwerk. Waar ligt voor de betreffende de school de urgentie? Bij welke groep, bij welk onderdeel van het Nationaal Media Paspoort wil de school beginnen?  logo-mekaar-1
'De drie scholen zijn ook Vreedzame Scholen en Vreedzaam raakt aan de methodiek van het Nationaal Media Paspoort. We proberen dat te integreren. Wij hebben het eigenaarschap van de introductie van de lessen wel bij de scholen gelegd. De urgentie moet voor hen duidelijk zijn. Dat moet niet van bovenaf opgelegd worden. De drie scholen deden er niets aan. Dat ze dit nu samen ondernemen, werkt ook verbindend.’

De online inschrijving op de brede scholen functioneert nu goed. De ouder die eerder contact zocht met Elsemiek is nu 2 uur per kwartaal beschikbaar voor digitale zaken die spelen op de Brede School Ondiep. 'Een win-win situatie', aldus Elsemiek. Leerkrachten en ouders weten elkaar te vinden. 'Je kunt wel weerstand blijven bieden, maar het beste is toch om met die online wereld leren om te gaan.' Ouders kunnen hun kinderen echter nog altijd telefonisch aanmelden op de Brede School Ondiep als ze er digitaal niet uitkomen.

In Ondiep werken OBS de Boemerang (Oost en West), OBS Jules Verne, OBS de Rietendakschool (Basisscholen), Spelenderwijs Utrecht, Ludens (KDV Avontuur en BSO Odin) , Harten voor sport en Me’kaar samen in de Brede School Ondiep.

Foto - Mira Media

 

« terug