Coliblite: digitaal burgerschap gaat internationaal

15 december 2017

17decwd-groepsfoto
Op 30 november vond bij Mira Media de kick-off plaats van Coliblite: het Europese project waar organisaties uit Utrecht, Londen, Modena en Bologna (ItaliŽ) en Boekarest (RoemeniŽ) zich gaan inzetten om met zowel ouders als kinderen en jongeren met achterstand te werken aan hun digitaal burgerschap. Coliblite duurt drie jaar en richt zich op samenwerking in de wijk (in Utrecht in de wijk Zuilen) maar ook op het vergroten van de digitale competenties van professionals. De Bibliotheek Utrecht is trekker van dit 'Erasmus+'- project, Mira Media en Me'kaar zijn de lokale partners.

Aanleiding voor Coliblite is het besef dat (migranten)kinderen met een sociaaleconomische achterstand onvoldoende voorbereid zijn op de digitale toekomst. Coliblite borduurt verder op het eerdere Erasmus Plus project DGGLMF van Mira Media waarin de digitale generatiekloof tussen migrantenouders en hun kinderen en mediaopvoeding centraal stond. Deze keer zijn naast wijkorganisaties en ouders, bibliotheken en scholen en hun medewerkers nadrukkelijker betrokken. Vijf organisaties, met partners in de wijk, voeren Coliblite uit. In Londen doet bijvoorbeeld de Migrant Resource Centre (MRC) mee.

Integratie
Amanuel Woldesus van MRC: 'Wij waren ook bij het vorige project van Mira Media betrokken. Een van de erfenissen van dat project is dat wij een leslokaal met 12 laptops hebben ingericht.' MRC richt zich niet alleen (meer) op migranten en hun integratie, maar ook op vluchtelingen en asielzoekers. Verder krijgt de Afrikaanse gemeenschap bijzondere aandacht, vertelt Sheena Vella van MRC. Bij MRC krijgen migranten en vluchtelingen Engelse taalles, volgen ze computerles over online bankieren, veilig internetten of e-health, ontvangen ze loopbaanadviezen en juridische bijstand. MRC werkt samen met ouders, scholen en bibliotheken om hun behoeftes in kaart te brengen. Vella: 'Er zijn problemen met digitale vaardigheden en digitaal burgerschap in het alledaagse leven. Wij promoten integratie op allerlei niveaus, sociale en economische participatie en digitale geletterdheid is daar een onderdeel van.'

Roma en plattelandbewoners
In Boekarest doen Active Watch en ANBPR mee aan Coliblite. Active Watch is een mensenrechtenorganisatie die zich richt op goed bestuursbeleid, vrijheid van meningsuiting, antidiscriminatie en media-educatie. Active Watch werkt met minderheidsgroepen als de Roma en invaliden en is ook actief in Ferentari, het 'ghetto' van Boekarest. Adrian Scelmencz van Active Watch: 17decwd-coliblite3'Wij zien dat kinderen beter met elektronische devices werken dan hun ouders. Wij promoten "competent surfers". Wat zijn de gevaren in de digitale wereld? We werken daarvoor ook samen met bibliotheken op het platteland en in de stad.' De digitale infrastructuur van RoemeniŽ is overigens bijzonder goed, vertelt Scelmenczi: 'Je hebt in RoemeniŽ eerder toegang tot een goede internetverbinding, dan toegang tot een school.'
Active Watch heeft afgelopen jaren 240 ouders en 166 bibliothecarissen trainingen gegeven. Digitaal Burgerschap is voor Active Watch een nieuw onderwerp. De organisatie besteedt wel al aandacht aan sexting en grooming, online pesten, hate speech en sociale media.

De bibliotheek in RoemeniŽ
De bibliotheek speelt als trekker van het project een belangrijke rol. Dit verklaart ook de deelname van ANBPR. ANBPR is de nationale vereniging van bibliothecarissen en openbare bibliotheken in RoemeniŽ. De vereniging houdt zich bezig met de professionele opleiding en de ontwikkeling van de bibliothecarissen. Digitale vaardigheden en geletterdheid horen daarbij. De modernisering van de bibliotheken in RoemeniŽ hebben een boost gehad door het zesjarig Biblionet-programma, vertelt Ruxandra Nazare van de ANBPR. Dit programma werd met $ 26.9 miljoen gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation met als doel democratisering van de informatietoegang en de Roemeense bibliotheken technologisch up to date te maken voor de 21ste eeuw. De helft van de Roemeense bibliotheken (2.280 bibliotheken) ontvingen modern ICT-materiaal, en 3.015 bibliothecarissen volgden ICT-trainingen. Een recente actie van de bibliothecarissen is om via de smartphone mensen dagelijks een boekadvies te geven.
Digitale inclusie geldt niet alleen voor bibliothecarissen, maar ook voor kwetsbare groepen zoals op het platteland, zegt Nazare. Op het platteland hebben namelijk vele jongeren beperkte toegang tot onderwijs.

Vakschool in Bologna
In Modena en Bologna worden resp. Fondazione Aldini Valeriani (FAV) en Open Group actief in Coliblite. FAV is een vakschool dat van oudsher een sterke band onderhoudt met het bedrijfsleven in Bologna en Emilia-Romagna. FAV begeleidt jongeren vanaf 15 jaar in hun beroepsweg, maar verzorgt in het kader van 'je leven lang leren' ook trainingen bij bedrijven. In de beroepsopleiding is er aandacht17decwd-FAVvoor specialistische digitale vaardigheden. Immers steeds meer bedrijven hebben met digitalisering in hun bedrijfstak te maken. Daar heb je speciale technici voor nodig.
FAV leidt bovendien jongeren die niet (meer) naar een middelbare school gaan, in drie jaar op voor een 'professioneel certificaat'. Tegelijkertijd traint FAV haar docenten in digitale vaardigheden als het kritisch kunnen beoordelen van de online informatie. Carlotta Bianchi (?, vrouw met witte 'hoofddoek')van FAV: 'Met Coliblite willen we de vaardigheden van zowel de studenten als de docenten meer in lijn brengen met hun omgeving: de wijk, de school en de bibliotheken.'

Verschillende landen, verschillende culturen
De betrokken organisaties opereren allemaal in een andere beleidsomgeving en maatschappelijke infrastructuur. De schoolsituatie in ItaliŽ is anders dan die in Nederland. De samenwerking met lokale partners verloopt in het ene land soepeler dan in het andere. De terminologie gebruikt door de professionals verschilt van land tot land. Zo zegt Woldesus van MRC dat in de VK niet gesproken kan worden over laagopgeleide migrantenkinderen of migrantenouders. Dit wordt als stigmatiserend gezien. Professionals gebruiken liever het woord 'disadvantaged'. In RoemeniŽ worden Roma niet als migranten gezien. In ItaliŽ krijgen professionals niet meer de handen op elkaar voor projecten specifiek gericht op migranten. Stefano Kluzer van Open Group/FAV: 'De scholen zeggen: we werken met iedereen. We willen geen projecten alleen voor migranten.' Onder de algemene noemer 'achterstand' kunnen echter zowel autochtonen als migranten bereikt worden, zegt hij.
Ed Klute van Mira Media: 'Landen verschillen onderling, de omgeving is anders, maar de ouders, de kinderen en de docenten hebben veelal dezelfde behoeftes en vragen. De samenwerking tussen de bibliotheek, de ngo en de school is in dit project belangrijk. Het realiseren van eigenaarschap van het belang van dit onderwerp bij de samenwerkende organisatie is essentieel.'

Inspirerend
Stefano Kluzer van FAV/Open Group: 'Digitaal burgerschap en digitale vaardigheden zijn onderwerpen waar we in Emilia Romagna, Modena en Bologna steeds meer aandacht aan besteden. De aandacht richt zich vooral op jongeren en hun familie, maar nooit specifiek op kinderen en families met een 17decwd-colibliteachterstand in de maatschappij zoals het vorige project met migrantengezinnen en COLIBLITE nu.' De samenwerking met de bibliotheek vindt Kluzer interessant. 'Bibliotheken spelen een rol bij digitale geletterdheid doordat ze organisaties die burgers helpen met weinig digitale vaardigheden, faciliteren. Voor de bibliotheek is het werken aan digitaal burgerschapde ook iets nieuws. Het is interessant en inspirerend om te zien hoe de andere COLIBLITE-partners in hun eigen land met dit onderwerp omgaan.'

Toolkit Intercultural Citizenship in the community

In de bijeenkomst is uitgebreid stilgestaan bij de Toolkit: Intercultureel Citizenship in the community (resultaat van het DGGMLF project), Deze Toolkit wordt de basis voor de nieuwe COLIBLITE activiteiten.

 

 

« terug