februari 2014 - service

25 februari 2014

Een veilige DigiD

De belastingaangifte staat weer voor de deur. Hoe zorg je voor een veilige afgifte van een DigiD?

Voor een digitale aangifte van de belasting is een DigiD nodig. Veel mensen laten  hun belasting door anderen doen; familieleslot-DigiDden, boekhouders of vrienden. Het afgeven van de persoonlijke DigiD is daarvoor nodig. Om misbruik te voorkomen kan men een DigiD-machtiging aanvragen via machtigen.digid.nl. Op deze manier weet de overheid wie gemachtigd is voor het gebruik van andermans DigiD.

Iemand anders kan ook namens de belastingplichtige een DigiD-machtiging aanvragen. De belastingplichtige ontvangt dan per post een machtigingscode die hij/zij aan de ander kan geven.

De machtiging kan op elk moment ongedaan gemaakt worden via machtigen.digid.nl.
Als de machtiging is afgegeven, wordt men steeds schriftelijk op de hoogte gebracht van aanvragen en activeringen van de afgegeven machtigingen. De gemachtigde kan alleen zaken regelen waarvoor toestemming is gegeven. Een overzicht van de afgegeven machtigingen kan de belastingplichtige inzien op machtigen.digid.nl.

« terug