'Je helpt jongeren met zich te ontwikkelen‚ ook online'

26 juni 2018

18juniwd-nora1Nora El Abdouni van Pretty Woman geeft in het kader van 'de proeftuinen digitaal burgerschap' voorlichting over sexting, grooming en exposen op het voortgezet onderwijs. 'Burgerschap en digitaal burgerschap zijn geen twee losstaande onderwerpen. Wij moeten een mentaliteitsverandering creëren. De online wereld is onderdeel van de echte wereld.' 5 vragen aan Nora.

1. Wat is je betrokkenheid bij 'de proeftuinen digitaal burgerschap' op het voortgezet onderwijs?
'Pretty Woman is een van de samenwerkingspartners van Mira Media binnen deze proeftuinen. Wij geven voorlichting op school over de online identiteit. Pretty Woman is aanwezig bij het overleg van de proeftuinen zodat we gezamenlijk één lijn kunnen trekken en in contact met elkaar blijven over wat we in de wijken doen. Als wij op een school voorlichting geven, kijken we of die aansluit bij de proeftuinen. Wij verbinden meer met elkaar in plaats van dat we losse voorlichtingen geven. Wij proberen de voorlichting zo goed mogelijk in te bedden op school.'

2. Welke rol speelt Pretty Woman in de proeftuinen?
'Pretty Woman geeft hulpverlening bij relaties en seksualiteit, en daar waar sprake is van dwang in de relatie. Wij bieden één op één hulp aan of groepsgewijs. Het gaat om begeleiding, behandeling en preventie. Binnen digitaal burgerschap bieden we vooral preventie in de vorm van voorlichting. Die geven we op scholen, in buurthuizen, de moskee: de vindplekken waar onze doelgroep is. Wij hebben een "eropaf-mentaliteit" en verwachten niet dat mensen op ons afkomen.
In de proeftuinen hebben we het bijvoorbeeld over cyberpesten of over wie je online bent en wat voor een impact het aantal volgers op je hebt. Het gaat om voorlichting over de online identiteit en de online seksuele identiteit.'

3. Waarom vind je digitaal burgerschap belangrijk?
'Wat ik jammer vind is dat we zo'n groot onderscheid maken tussen de online en offline wereld. We hebben in de "echte wereld" gemeenschappelijke normen en waarden die gaan over vrijheid, gelijkheid en respect voor elkaar. We hebben regels en wetten opgesteld. Waarom maken we de verbinding met deze regels niet met de online wereld? Vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld is heel belangrijk, maar daar zitten grenzen aan. Je mag veel zeggen,  maar moet je dat daarom ook doen? Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Veel normen en waarden gelden ook voor de online wereld. Ik zie dat er nog te weinig verbinding wordt gelegd met de online wereld. Dat is zonde. Jongeren zitten gemiddeld 7 uur en 42 minuten per dag online. Dit betekent dat als wij daar geen aandacht aan besteden, wij een belangrijk leefgebied van jongeren, en tegenwoordig ook van volwassenen, missen. Maar het vormt ook een risico als je online gedrag niet bespreekbaar maakt. Wij moeten een mentaliteitsverandering creëren. De online wereld is onderdeel van de echte wereld. De online wereld gaat niet meer weg.'

4. Moeten professionals die met jongeren werken zich verdiepen, meegaan in de online leefwereld van jongeren? Sommigen zeggen dat dat helemaal niet nodig is.
'Sociaal makelaars, jongerenwerkers, docenten moeten meebewegen in de online leefwereld zodat ze het zelf kunnen ervaren. Misschien vind je dat het voor jou niet nodig is, maar ik zou willen zeggen: je bent een echte professional als je je ook manifesteert in de online wereld waar je doelgroep i.c. de jongeren is. Je helpt de jongeren met zich te ontwikkelen, ook online. Het is een gemiste kans als je dit niet doet. Zelfs een docent wiskunde kan iets met de online wereld. Door die in te zetten kun je misschien leerlingen juist motiveren. Kijk naar de kansen in plaats van naar de belemmeringen.

5. Welke vragen zie je terug bij andere wijkorganisaties?
'Er is heel veel vraag vanuit scholen, de buurtteams, sociaal makelaars. Ze vragen: hoe kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij jongeren? Scholen vragen: wat moeten we met cyberpesten? De buurtteams komen naar ons toe en vragen hoe ze ouders kunnen adviseren? De ouders vragen ze over de smartphone: wel of niet afpakken? Moeten ze hun kinderen nu wel of niet controleren? Het buurtteam is verantwoordelijk voor de basiszorg in de wijk. Zij moeten de ouders kunnen helpen met hun vragen. Voor sexting, grooming en exposen werken wij trouwens in het project Bloedlink samen met de wijkorganisaties Al Amal, stichting JoU en de politie. Dit valt ook onder digitaal burgerschap.'

 

« terug