Rapper Boef komt naar het Globe College! Of toch niet?

20 november 2018

18nov-certifiglobeRapper Boef komt naar het Globe College in Transwijk! De directeur van het Globe college en Boef bevestigden dit in een videoclip. De klas van Asaad, Gabriella en Rim* was dol enthousiast. Maar, het was niet waar: het bleek fake news! Fragmenten uit andere video's waren geknipt en geplakt in de video. Twee meisjes huilden van teleurstelling. De drie leerlingen die de video hadden gemaakt, ontvingen de eerste 'Fake News Expert'-certificaten van de TMI Academy.  Eerder werd al bekend gemaakt dat TMI Academy en het Globe College een subsidie hebben ontvangen voor lessen Fake News tot juni 2020. Een succeskoppeling van digitaal makelaarsorganisatie Mira Media.

Jongeren zouden een eigen nieuwskanaal moeten hebben, bedacht Michiel Kalverda zo'n drie jaar geleden. De mainstream media bereiken hen onvoldoende, maar jongeren krijgen het belang van betrouwbaar nieuws ook niet altijd van huis uit mee. Michiel begon met 30 studenten journalistiek TMI News. De studenten maakten nieuwsvlogs, met succes. En Michiel ging workshops geven waarbij de theorie vooral door de praktijk werd ondersteund. TMI gaf de afgelopen jaren ruim 250 workshops op 15 scholen aan 2350 leerlingen. Het moment dat de leerlingen zelf aan de slag gaan met het maken van video's blijkt altijd het kantelmoment waarop de leerlingen enthousiast raken over het onderwerp, vertelt Michiel. Toen bleek dat nepnieuws een rol had gespeeld in de verkiezing van Trump en de Brexit, verschoof Michiel de aandacht van de workshops van nieuws naar het maken van fake news en manipulatie. Waarom is die vlogger eigenlijk zo enthousiast over die haargel?

Filterbubbel, product placing
Het lespakket Fake News wordt tot juni 2020 op het Globe College als keuzevak in 7 lessen gegeven. Onderwerpen als product placing, betrouwbare bronnen en de filterbubbel komen hierin aan bod. Het lespakket is gesubsidieerd door het Cultuurparticipatiefonds in het kader van cultuureducatie op het vmbo. Het pakket wordt de komende twee jaar samen met het Globe College verder ontwikkeld voor de eerste twee leerjaren van het vmbo.
Het Globe College is naar aanleiding van de samenwerking met Mira Media bezig zijn mediavisie helder te krijgen. De 'Fake News'-lessen passen in deze visie van het Globe College, een vooruitstrevende school op dit onderwerp vindt Michiel. 'Het is een stap op weg naar digitaal burgerschap en digitale geletterdheid.'
Maar niet alleen de leerlingen, ook de docenten en de ouders moeten betrokken worden in dit proces. 'Docenten lopen soms achter de feiten aan. Door ook de ouders bij digitale geletterdheid te betrekken zorg je dat er een zelfde gesprek gevoerd kan worden over dit thema: thuis en op school. Het is een manier voor de docent en de ouder om zich in de leefwereld van het kind te begeven.'

Urgentie
Afgelopen 13 november ontvingen de eerste scholieren het 'Fake News Expert'-certificaat. Het 18nov-michieltminepnieuws over Boef liet de leerlingen zien hoe makkelijk je voor de gek gehouden kunt worden. De video leidde gelijk tot nieuwe aanmeldingen van leerlingen voor het keuzevak. 'De leerlingen leren met dit keuzevak dat het eerste resultaat op Google niet per se betrouwbare informatie is. Ze maken zelf nepnieuws en leren dat de grens tussen waarheid en leugen niet altijd duidelijk is. Sommige tweets van Trump zijn waar, andere onwaar.'

Het belang van digitale geletterdheid wordt nog niet door iedereen gevoeld. Curriculum.nu dat zich bezighoudt met de toekomstige kerndoelen in het voortgezet onderwijs, buigt zich wel over dit thema, maar de politiek blijft achter vindt Michiel. 'We zitten in een technologisch informatietijdperk en de politiek is niet voorbereid op de consequenties daarvan. Scholen hebben geen budget om dit onderwerp zelf structureel aan te pakken of iemand van buiten aan te trekken. Er moet meer ruimte komen voor initiatieven als deze. Wij moeten daar niet te lang mee wachten want anders mist een groep van 600.000 jongeren structurele les over deze thema's.'

*Rim is een gefingeerde naam

« terug