Vader beschermt zoon online

1 juni 2017

Jan Willem van der Grift is vader van de 16-jarige Coen. Coen volgt speciaal onderwijs bij STIP VSO in Utrecht. Als betrokken vader gunt hij zijn zoon een smartphone, maar wil hij toch een vinger aan de pols houden. 'Ik was op zoek naar een manier om hem te beschermen tegen onhandigheden.' Hij ging op zoek en vond Qustodio; een tool waarmee hij het online gedrag van zijn zoon kan volgen.

Jan Willem en zijn vrouw zijn betrokken ouders. Hj is lid van de medezeggenschapsraad van STIP VSO en zj zit in de ouderparticipatiegroep. Jan Willem is werkzaam in de IT-sector. In het dagelijkse leven ziet hij dat veel mensen zich niet realiseren welk gevaar zij online kunnen lopen. 'Ze maken gratis gebruik van diensten en beseffen niet dat zij en hun informatie daarmee op hun beurt een product zijn geworden. En het gaat niet alleen om de data van je die wordt verzameld, maar bijvoorbeeld ook om maffe foto's die je zelf online plaatst en waar je niet meer van afkomt. Die onbewustheid vind ik gevaarlijk.'

Kwetsbare kinderen
Zeker kwetsbare kinderen als Coen, die verstandelijk beperkt is, realiseren zich niet dat ze online gevaar kunnen lopen. Om zijn zoon tegen de online gevaren te beschermen ging Jan Willem op zoek naar een tool waarmee hij een vinger aan de pols kon houden bij diens online gedrag. Hij ontdekte Qustodio: een Amerikaanse tool met een website en een app waarmee je, nadat je hebt ingelogd, bijvoorbeeld kunt zien welke websites je kind bezoekt, wie hij heeft gebeld en hoelang hij apps heeft jun17-coengebruikt. Je kunt het social media-gedrag volgen en via GPS zien waar je kind is. Het is nog niet perfect want bijvoorbeeld de inhoud van Whatsapp kan niet gelezen worden, zegt Jan Willem. Maar met de tool kun je wel het gebruik beperken door bijvoorbeeld websites en telefoonnummers te blokkeren en het aantal uur instellen dat het kind op de smartphone actief mag zijn.

Mediaopvoeding
Jan Willem heeft onder andere websites waarin geweld, gokken, alcohol en
pornografie voorkomt geblokt en een beperkte telefoonlijst toegelaten. Zijn zoon kan van 06.00-22.00 door de week en in het weekend tot 23.00 zijn smartphone gebruiken. 'Hoe ver je wilt gaan, hangt van je kind af.' Zijn zoon heeft er geen moeite mee dat zijn ouders zijn online gedrag volgen. 'We hebben vanaf dag 1 gezegd dat we Qustodio gebruiken om hem te helpen, niet om hem dwars te zitten.'

De mediaopvoeding van Coen gaat dan ook niet alleen om verbieden. Jan Willem en zijn vrouw leggen Coen uit wat slim is en wat niet. De online opvoeding van hun zoon komt overeen met de opvoeding in de offline wereld, zegt Jan Willem. 'Vrijheid moet je verdienen is onze lijn. Als je langer buiten wilt spelen, dan moet je dat verdienen. En die lijn hebben we doorgetrokken naar de online wereld, de smartphone. Als hij langer de smartphone gebruikt dan afgesproken, dan perk ik het gebruik in.' Ze hebben bijvoorbeeld stapsgewijs namen toegevoegd aan zijn telefoonlijst: eerst de ouders, dan opa en oma, andere familieleden en tot slot vrienden.
Coen is vooralsnog geen grootgebruiker van zijn smartphone ziet zijn vader in de Qustodio-rapportages. Hij maakt van de smartphone gebruik om wat spelletjes te spelen, maar vooral om muziek te luisteren. 'Overal, zelfs als hij onder de douche staat luistert hij naar Nederlandstalige muziek via zijn smartphone.'

Mexico
Had Jan Willem als zijn zoon een normaal IQ gehad ook aan Qustodio gedacht? 'Als Coen een normaal IQ had gehad dan had hij misschien al op zijn 10de om een smartphone gevraagd! Hij kreeg hem nu pas toen hij 15 jaar was terwijl veel van zijn vrienden er al n hadden. Maar ik denk toch dat wij dan ook met zo'n soort oplossing waren gekomen.' Maar geeft Jan Willem na nog even nadenken toe: 'Het kostenaspect speelde ook een rol bij het vinden van Qustodio. Coen is slecht in lezen en rekenen. Ik was bang dat hij per ongeluk naar Mexico of zo zou bellen. Ik wilde hem ook beschermen tegen dat soort onhandigheden.' 
Qustodio kost ongeveer 40 per jaar en werkt op vijf devices. Jan Willem maakt zich geen illusie dat nu alles onder controle is, maar het is tot nu toe een handige tool gebleken voor familie Van der Grift.

« terug